Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Demensforskningsprisen 2023

18 april delte H.M. Kong Harald ut Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningspris til forskeren Evandro Fei Fang.
H.M. Kongen gratulerer Evandro Fei Fang med Demensforskningsprisen.
H.M. Kongen gratulerer Evandro Fei Fang med Demensforskningsprisen. Til venstre står prisvinneren av Hjerteforskningsprisen, Dan Atar.

Forsker Evandro Fei Fang ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus er vinner av Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2023.

Arbeidet hans i jakten på effektive medisiner mot Alzheimers sykdom beskrives som «banebrytende».

På samme tid minner Fang om at alle gode krefter må gjøre et felles krafttak for å bekjempe sykdommen som preger livet til alt for mange av oss.

Nettverk for kunnskapsutveksling

De fem siste årene har Evandro Fei Fang bidratt til å etablere nettverk for kunnskapsutveksling mellom demensforskere, holdt forelesninger om forskningen og sine funn ved prestisjetunge universiteter verden over og satt kampen mot demens på kartet og dagsorden på en rekke måter.

Hovedgrunnen for prisen er samtidig et konkret løsningsforslag Fang og hans forskerlag har fremsatt om en mekanisme for fjerning av skadde mitokondrier i hjernen. Dette sporet omtales av flere som «banebrytende» i jakten på effektiv medisinering mot Alzheimers sykdom.

Vinneren av demensforskningsprisen 2023, Evandro Fei Fang.
Mannen bak den prisvinnende hypotesen om defekt mitofagi, mekanismen for fjerning av skadde mitokondrier, cellenes energiforsyning: Evandro Fei Fang.

Søppel i hjernen

– Vi mener en hovedgrunn til at vi opplever hukommelsessvikt og andre kognitive svekkelser når vi blir eldre er at det samler seg opp mye «søppel» i hjernen vår over tid. I hjernen finnes det en søppelbil som normalt rydder dette unna når vi er yngre, sier han.

– Når vi eldes blir denne søppelbilen derimot mindre effektiv. Spørsmålet er hvorfor denne funksjonen mister effektivitet? Det finnes flere grunner, men et viktig element er at søppelbilens motor begynner å bli sliten etter mange års arbeid. Og hvis motoren streiker, fungerer søppelbilen dårlig.

Fra teori til demensmedisiner?

Hans hypotese om hva som går galt når demensformen utvikler seg er også langt mer enn en spennende teori. Mekanismen har blitt gjenskapt i studier utført av flere andre forskerlag i en rekke land, noe som styrker troen på den potensielle medisinske nytteverdien.

Denne forståelsen av alzheimer har i tillegg ført til at Fang og hans forskerlag har identifisert to lovende komponenter som de håper kan videreutvikles til effektive medisiner mot sykdommen. Ett av disse er allerede i det avsluttende stadiet av en patenteringsprosess.

Evandro Fei Fang understreker troen på at dette sporet på sikt kan lede til en bedre hverdag for de av oss som rammes av alzheimer.

– Vi bør konsentrere oss om å reparere søppelbilens motor. Grunnen til at vi har ulike former for plakk i hjernen, og dermed definerende trekk ved sykdomsbildet ved en alzheimerdiagnose, er fordi dette søppelet skapes, men ikke blir fjernet. Vi trenger å tilføre energi som restarter motoren og får denne renselsesprosessen i hjernen i gang igjen, sier prisvinneren.

Kur krever samfunnsomfattende dugnad

For Evandro Fei Fang er samtidig kampen mot demens noe som ikke kan vinnes på egenhånd. Han ønsker seg et felles kraftløft mot sykdommen, og mener vi alle spiller en nøkkelrolle på veien til en bedre fremtid for personer med demens og deres pårørende.

– Vår forståelse av demens og hvordan vi finner veien til et effektivt legemiddel mot alzheimer hviler ikke kun på en lab eller ett forskerlag. Hele samfunnet må jobbe mot samme mål, ikke minst i form av finansiering. De økonomiske bidragsyterne våre, evnen til samarbeid, infrastrukturen rundt forskningen og støtte fra politikere og beslutningstagere, er alle svært viktige elementer. Vi må spille på lag alle sammen om vi skal klare dette, understreker han.

Forskeren er også tydelig på hvor mye det betyr at vanlige nordmenn er med på laget.

– Hver krone vi mottar i støtte beveger oss et lite skritt i retning det store målet. Støtten fra privatpersoner gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen er derfor svært viktig for oss som jobber med dette hver dag. Jeg håper og tror at det vi jobber med vil kunne gi svært mye verdi tilbake til samfunnet i form av bedre forebygging og bedre behandling av Alzheimers sykdom. Min store takk går til alle som donerer til saken, sier Evandro Fei Fang med ettertrykk.

Les mer om demensforskningen vi finansierer med midler fra våre givere.

Juryens begrunnelse

Evandro Fei Fang er siden 2. oktober 2017 ansatt som forsker ved UiO, hvor han har etablert en meget aktiv gruppe og driver demensforskning på internasjonalt høyt nivå.

Fang og hans kollegaer har framsatt en ny etiologisk hypotese for Alzheimers sykdom – defekt mitofagi, mekanismen for fjerning av skadde mitokondrier, cellenes energiforsyning.

Denne hypotesen er blitt meget godt mottatt i det kompetitive alzheimer-feltet med 676 siteringer til 2017-artikkelen per september i år.

Den foreslåtte mekanismen er underbygget av forsøk i mange arter og hilst velkommen i internasjonal fagpresse (bl a Kingwell 2019 Nat Rev Drug Discov) og internasjonale media.

Studiene gir umiddelbar klinisk translasjon, siden Fang har karakterisert flere mitofagi-indusernede stoff, f eks NAD+ -forstadiet nikotinamid ribosid (NR), og det naturlig forekommende urolithin (UA), som potensielle medikamenter mot alzheimer, og nå deltar i klinisk testing av NR hos alzheimerpasienter.

Helt nylig har Fang-laboratoriet gjort en viktig ny oppdagelse: de brukte kunstig intelligens med våtlab-validering i AD-dyr, og har identifisert to mitofagi-induserende ‘lead compounds’ som robuste anti-AD medikamentkandidater. En av disse er i det avsluttende stadiet av patentering.

Siden 2003 har over 250 medikamenter vært i klinisk testing for alzheimer, men alle har mislyktes. Stoffene har stort sett kun vært rettet mot å eliminere Aβ-plakk og Tau-floker. Det synes derfor nødvendig å fokusere på andre mekanismer.

Fang og medarbeidere har foreslått at svekket funksjon av NAD+ -mitofagi-aksen er en ‘ny’ etiologisk mekanisme for AD. Fang har vist at NAD+ -behandling øker mitofagi og motvirker tap av hukommelse i 4 dyremodeller for alzheimer. Dette har høy klinisk relevans, på kort og lang sikt: Nikotinamid ribosid (NA), som omdannes til NAD+ i kroppen, tas opp lett etter oral inngift uten kjent toksisitet. Fang-gruppen deltar nå i klinisk utprøving av NR på AD-pasienter og forventer resultat i løpet av 3 år. En redaksjonell kommentar i Nat Rev Drug Discov påpeker at å øke mitofagi er en ny og lovende strategi for behandling og forebygging av alzheimer.