Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Demenskor og sanggrupper for personer med demens

Demenskoret har fått en fantastisk mottakelse og bidrar til økt åpenhet og forståelse for personer med demens og deres pårørende.
Demenskoret synger ute

I kjølvannet av serien, har Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag startet nærmere 70 sang- og musikkaktiviteter for personer med demens over hele landet – og flere er på vei!

Mange oppfatter demens som en sykdom som fratar de som rammes muligheten til livsutfoldelse. Men serien Demenskoret viser at det slett ikke stemmer. Mennesker med demens kan ha gode og meningsfulle dager, men det krever at samfunnet legger til rette for det. Det gjelder hverdagsaktiviteter som å gå en tur eller handle i nærbutikken, og det gjelder fritidsaktiviteter som å synge eller drive med håndarbeid.  

Mestring og gode minner

Demenssykdommen kan påvirke muligheten til å fortsette med ting man gjorde før, men med litt hjelp og støtte er det mulig å fortsette med lystbetonte aktiviteter. Mange har sunget i kor, hjemme eller med familie og venner tidligere. Med litt enkel tilrettelegging kan mennesker med demens fortsette med sang og musikk, selv om sykdommen kan gjøre det vanskelig å lære nye sanger eller synge i ordinære kor. Kjente sanger kan bringe fram minner og språk og ikke minst, skape gode stunder og opplevelser. 

Frivilligheten stiller opp

Nasjonalforeningen får mange spørsmål om våre aktiviteter for personer med demens fra pårørende, om hvordan man kan starte et kor eller sangtilbud, og også hvor man kan delta. 

- Det er fasinerende å se virkningen sang og musikk kan ha. Å synge sammen skaper fellesskap og glede og er en flott aktivitet for personer med demens som er glad i sang, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.  

Mange av våre lokallag har startet kor eller sanggrupper for personer med demens, under paraplyen Syng med oss. Musikk fungerer som en kommunikasjonskanal med personer med demens når språkfunksjonen blir svekket. I tillegg skaper det å synge sammen sosiale møteplasser og gode opplevelser for demenssyke og frivillige. Lurer du på om lokallaget der du bor driver en sangaktivitet? Eller er du medlem i et lokallag og ønsker å starte en sangaktivitet? Ta kontakt med oss på syngmedoss@nasjonalforeningen.no.

Me starta opp med musikkafé for demenssjuke og pårørende som ein prøve, det blei full klaff. Dette blei så etterspurt, så me starta opp igjen! Og i tillegg har det vert vårfest for demens og pårørende med masse musikk og sang.

Nasjonalforeningen Bømlo demensforening

Et tilbud til alle som vil bidra eller trenger hjelp 

Er du en av de som gjerne vil bidra eller som trenger noen å snakke med?  

 • I våre lokallag møter du andre i samme situasjon som står på for bedre demensomsorg i kommunen. Bli medlem! 
 • Demenslinjen møter du spesialsykepleiere med god kunnskap om demens. Ring oss på 23 12 00 40 mandag til fredag mellom klokken 9 og 15. 
 • Aktivitetsvenner gjør en frivillig innsats for personer med demens. Meld deg som aktivitetsvenn! 
 • Vil du være en bedre nabo eller venn for en som har demens? Motta våre nyhetsbrev med kunnskap som kan hjelpe deg. Bli demensvenn! 
 • Har du behov for å snakke med andre pårørende? Ta kontakt med en av våre likepersoner som selv har erfaring som pårørende. 
 • Er ditt nærmiljø og din kommune demensvennlig? Over 180 kommuner er med i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn. Er din kommune med, etterspør kurs! Er den ikke med, kan du oppfordre kommunen til å ta kontakt med oss. Bli med i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.  
 • Bare forskning kan stoppe demens. Du kan gi en gave til forskningen og vår innsats for alle som er rammet av demens. Gi din gave! 

Vi krever bedre demensomsorg 

Serien om Demenskoret tar også opp det triste og tunge ved demenssykdom, og viser hvor utilstrekkelige helse- og omsorgstjenestene kan være. Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende er dette en hovedoppgave for oss Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi arbeider for at flere skal få diagnose og at de som har diagnose skal få bedre hjelp. Ingen skal møte demens alene! 

Våre krav til myndighetene er: 

 • Flere må få stilt diagnose. I dag mangler omtrent halvparten av alle med demens utredning. 
 • Alle med demens må få en kontaktperson i kommunen og god oppfølging etter at diagnose er stilt, slik det er pålegg om. 
 • Alle som trenger det må få et aktivitetstilbud, personlig tilpasset og basert på egne behov for aktiviteter som kan bidra til mening og glede i hverdagen, og til avlastning for pårørende. 
 • Kapasitet og kompetanse på sykehjem og hjemmebaserte tjenester må bygges ut, og det må tas i bruk velferdsteknologi og nye løsninger for å avhjelpe mannskapsmangelen i helsetjenestene.