Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Meningsfylt å være frivillig aktivitetsvenn

Hele 95 prosent av de som er frivillige aktivitetsvenner i dag ville anbefalt andre å bli det. Det viser ny forskning gjort av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Forskningen har sett spesielt på motivasjonen til de frivillige, deres bakgrunn og opplevelse av å være aktivitetsvenn. De fleste sier at innsatsen de gjør i stor grad gir dem økt engasjement, mening i livet og livskvalitet.

Fornøyde frivillige

En klar majoritet av de som har svart på undersøkelsen er svært tilfredse med å være aktivitetsvenn og har overhodet ikke vurdert å slutte. Tilbakemeldingene fra de frivillige er at de liker aktivitetene og at koblingen med mottager fungerer godt. Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom tilfredshet blant aktivitetsvennene og funksjonsnivået til den de er aktivitetsvenn for.

Majoriteten av aktivitetsvennene opplever at personen med demens setter svært stor pris på dem og blir gladere og mindre ensom. Det er lite som tyder på at rollen som aktivitetsvenn generelt er tyngende, selv om det kan oppstå krevende situasjoner eller perioder.

Flest eldre og pensjonister

– Eldreomsorgen trenger frivilligheten, men frivilligheten trenger også de eldre, sier fungerende generalsekretær Jon-Richard Haugen.

Hele to tredjedeler av Nasjonalforeningen for folkehelsens aktivitetsvenner er pensjonister eller over 65 år.

– Denne gruppen er en kjempeviktig ressurs i demensomsorgen, og gir personer med demens et bedre tilbud i hverdagen. Det er helt åpenbart at alle gode krefter må trekke sammen når det blir stadig flere eldre. Aktivitetsvenntilbudet er et tydelig eksempel på hvordan de frivillige ikke bare aktiviserer eldre, men at eldre frivillige aktiviseres gjennom å være aktivitetsvenner, sier Haugen.

Vil du lese mer om Aktivitetsvenn?

Ønsker å gjøre en forskjell

Aktivitetsvennene som har svart på undersøkelsen vektlegger særlig de altruistiske og uegennyttige aspektene som motivasjon. De ønsker å bidra med noe nyttig til noen som trenger det, og å kunne glede andre. Også egennyttige motiver vektlegges, som at det er interessant og meningsfullt å være frivillig, eller at det er givende å møte folk.

– Vi har nå nærmere 3 000 aktivitetsvenner, og de gjør en fabelaktig innsats for livskvaliteten til personer med demens, sier Haugen.

Fakta

En aktivitetsvenn er en frivillig som med kurs og veiledning, blir koblet sammen med en person med demens. Sammen gjør de aktiviteter de begge liker. Tilbudet er nå etablert i over 220 norske kommuner.

Forskningen til Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er utført på vegne av Nasjonalforeningen for folkehelsen.