Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Over 56 millioner til forskningen

Nasjonalforeningen for folkehelsens landsstyre har vedtatt å bevilge over 56 millioner kroner til forskningen for 2024, fordelt på 26 millioner til hjerte- og karforskningen og nærmere 31 millioner til demensforskningen.

- Vi sender en stor takk til alle givere som har gjort det mulig at vi nå kan gi et rekordstort beløp forskningen, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Nye prosjekter innen demensforskning

Postdoktor Daniel Rinker, Forutse langsiktig sykdomsforløp og belyse det diagnostiske spekteret i demens med lewylegemer, Stavanger universitetssykehus.

Postdoktor John BjørneboeHjernehelse hos tidligere kvinnelige fotballspillere, Oslo universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Postdoktor Junping Pan, Oppregulering av ULK1-avhengig mitofagi/autofagi for å behandle Alzheimers sykdom, Akershus Universitetssykehus, avdeling for klinisk molekylærbiologi.

Postdoktor Petter Holland, Effekten av ungt og gammelt blod på hjerne studert med mikrofluidisk organ på brikke, Oslo universitetssykehus, avdeling for mikrobiologi.

Postdoktor Marta Kaminska, Vaskulær skade: å utforske sammenhengen mellom kronisk periodontitt og Alzheimers sykdom, Universitetet i Bergen, klinisk institutt.

Postdoktor Agalic Rodriguez-Duboc, Alzheimers Demens: Cellulær Opprinnelse og Reelin Effekter, NTNU, AD-CORE.

Postdoktor Isak Martinsson, EPIC-AD: Utforskning av veier i celletyper ved Alzheimers sykdom, NTNU, Kavli institute for Systems Neuroscience.

Postdoktor Miguel Borda, SESAM: Connecting the dots: Utforskning av hvordan samspillet hjerne-muskel kan føre til demens, Stavanger universitetssykehus.

Nye forskningsprosjekter innen hjerte- og karforskningen

Postdoktor Eivind Westrum Aabel, Behandling med flekainid hos pasienter med mitralklaffsykdom - en randomisert kontrollert studie, Oslo universitetssykehus, kardiologisk avdeling.

Postdoktor Jia Li, Halvsarkomerens dynamikk i forståelsen av hjertets funksjon og sykdom, Oslo universitetssykehus, institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Postdoktor Jing Ye, Påvirkning av DNA-skaderesponsadapter MRI på iskemisk hjerneslag - implikasjon for behandling, NTNU, institutt for klinisk og molekylær medisin.

Postdoktor Nikhil Arora, Familiære og yrkesmessige faktorer som årsak til søvnløshet og påfølgende kardiovaskulær helse, NTNU, institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Stipendiat Cathrine Loddervik, Fordeler og ulemper ved fett- vs. karbohydrat-basert kosthold for forebygging av CVD, Universitetet i Bergen, klinisk institutt 2.

Prosjektleder Ivar Sjaastad, REMyS: Bedre forståelse av det stive hjertet med hjerte-MRI, Oslo universitetssykehus, institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Prosjektleder Åsa Birna Birgisdottir, MitoTransfer: studie av intercellulær overføring og transplantasjon av mitokondrier ved bruk av humant hjertevev fremstilt i laboratoriet, Universitetet i Tromsø, det helsevitenskapelige faktultet.

Prosjektleder Elon Donald Gullberg, Nye genetiske integrin alpha11 musemodeller for å studere hjertefibrose, Universitetet i Bergen, institutt for biomedisin.

Driftsprosjekter  hjerte- og karforskning

Prosjektleder Bjarne Nes, Trening ved atrieflimmer - NEXAF-studien, NTNU, avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Prosjektleder Magnus Aronsen, Fosfodiesterasehemmere som ny behandling mot hjerterytmeforstyrrelser, Universitetet i Oslo, institutt for medisinske basalfag.

Prosjektleder Charlotte Ingul, Trening ved atrieflimmer - NEXAF-studien, NTNU, avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Prosjektleder Anja Bye, CorFemina - Nye biomarkører og risikoprediksjonsmodeller for hjerteinfarkt i kvinner, NTNU, avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Prosjektleder Philippe Collas, Genetiske mekanismer ved lipodystrofi-induserte hjerte- og karsykdom, Universitetet i Oslo, institutt for medisinske basalfag. 

Prosjektleder Gustavo Justo da Silva, Utvikling av RNA-baserte diagnostiske og prognotiske biomarkører for hjertesvikt, Universitetet i Oslo, institutt for medisinske basalfag.

Prosjektleder Neoma Boardman, Signalering mellom lever og hjerte i hjertesvikt, Universitetet i Tromsø, Institutt for medsinsk biologi.

Prosjektleder Marius Myrstad, Effekt av redusert treningsintensitet hos godt trente personer med atrieflimmer, Vestre Viken Bærum, avdeling for medisinsk forskning.

Prosjektleder Soheil Naderi, Identifikasjon og karakterisering av nye terapeutiske mål ved lipotoksisk kardiomyopati, Oslo universitetssykehus, avdeling for farmakologi.

Prosjektleder Mathis Stokke, En ny tilnærming for å avsløre cellene som forårsaker hjertestans etter hjerteinfarkt, Oslo universitetssykehus, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.