Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

H.K.H. Kronprinsessen hedret vinnerne av Nasjonalforeningens forskningspriser for 2024

Professor Kristina Haugaa fikk hjerteforskningsprisen for sitt banebrytende arbeid innen hjertemedisin, med fokus på å forhindre plutselig hjertedød på grunn av genetiske hjertefeil. Professor Ingvild Saltvedt fikk demensforskningsprisen for sitt mangeårige og viktige bidrag til demensforskning i Norge, der hun har skapt betydelige resultater innen sammenhengen mellom hjerneslag og kognitiv svikt, inkludert demens.
Bilde av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit under utdelingen av Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspris til Kristina Haugaa og Ingvild Saltvedt. Foto: Kristin Svorte.

Hjerteforskningsprisen 2024

Ny kunnskap kan forhindre plutselig hjertedød

Kristina Haugaa er kardiolog med spesialitet i genetiske hjertesykdommer. Hun jobber som overlege ved kardiologisk avdeling på Rikshospitalet og som professor ved Universitetet i Oslo. Haugaa fikk hjerteforskningsprisen for sitt banebrytende arbeid innen genetiske hjertefeil, med blant annet betydelige resultater og ny kunnskap om idrettsaktivitet og muligheten for trygge svangerskap i pasientgruppen. Haugaas forskning har også vært verdensledende i oppdagelsen av en ny pasientgruppe med hjerteklaffesykdom som også har økt risiko for hjertestans og plutselig død.

- Plutselig hjertestans grunnet genetiske hjertefeil, er en lidelse vi tidligere visste lite om og som vi manglet verktøy til å bekjempe. Takket være forskere som Kristina Haugaa kan vi nå i langt større grad både forhindre at hjertefeilen får dødelig utfall, og vi kan ta mye bedre vare på de av oss som er bærere av de genetiske hjertefeilene. Haugaa har viet seg til å forstå, sier generalsekretær Mina Gerhardsen om forskningsinnsatseen til mottaker av hjerteforskningsprisen.

- Først og fremst er prisen viktig for alle pasienter med arvelige hjertesykdommer og deres familier, men selvsagt også for meg og mitt forskerteam. Sammen skal vi fortsette å forbedre diagnostikken og behandlingen til de som er rammet, og ved det forhindre de verste tenkelige hendelser. Jeg er dyp takknemlig til Nasjonalforeningen for prisen, og til alle mine kollegaer og samarbeidspartnere som har bidratt med forskning, pasientbehandling, logistikk, engasjement og vennskap. Min varmeste takk går også til min nærmeste familie som har latt meg bruke mye tid på forskningsarbeidet, sier hjerteforskningsprisvinner Kristina Haugaa om tildelingen.

Les: Intervju med mottakeren av hjerteforskningsprisen, professor Kristina Haugaa.

Demensforskningsprisen

Prisvinnende jakt på forebygging og skadebegrensning etter hjerneslag

Ingvild Tina Saltvedt er professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital. Saltvedt fikk demensforskningsprisen for sitt mangeårige og viktige bidrag til demensforskning i Norge. Hun har jobbet med demens i 30 år, både som kliniker og forsker. Saltvedt har bygget opp og leder i dag, et større nettverk av forskere som arbeider med sammenhengen mellom hjerneslag og kognitiv svikt, inkludert demens.

– Takket være denne forskningen vet vi i dag stadig mer om hvem som rammes av kognitiv svikt og demens etter slag, og vi vet mer om hva som kan gjøres for å motvirke dette. Saltvedt sin forskning på sammenhengen mellom hjerneslag og kognitiv svikt regnes som banebrytende også i internasjonal sammenheng, sier Mina Gerhardsen om Saltvedt bidrag på demensfeltet over flere tiår.

Prisvinneren selv omtaler tildelingen som et «høydepunkt»: - Det å få demensforskningsprisen er en fjær i hatten for det arbeidet som jeg har gjort over mange år, og den betyr mye for meg og mine medarbeidere. Dette er virkelig et høydepunkt i et langt yrkesliv, sier Ingvild Saltvedt om prisen.

- Bedre akuttbehandling gjør at stadig flere overlever hjerneslag, noe som betyr at stadig flere må leve med følgetilstander etter dette. Målet med forskningen vår har derfor hele tiden vært å få mer kunnskap om årsaken til at noen utvikler kognitiv svikt og demens etter hjerneslag, som igjen kan bidra til å hindre at dette skjer. I tillegg ønsker vi å bidra til å følge opp dem som rammes på en best mulig måte, forklarer hun om forskningen på fagfeltet.

Les: Intervju med vinner av demensforskningsprisen, professor Ingvild Tina Saltvedt.

Våre forskningspriser er en hyllest til stor og viktig innsats som kan være med å gjøre en forskjell knyttet til to av våre største helseutfordringer - hjertesykdom og demens. 

Generalsekretær, Mina Gerhardsen

Nasjonalforeningen for folkehelsens finansierer forskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1960 bidratt med mer over 1,3 milliarder kroner til hjerte- og karforskningen, og siden 2002 over 260 millioner til demensforskningen. Alt takket være sjenerøse givere og medlemmer.

Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser er en anerkjennelse og belønning som gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen eller hjerte- og karforskningen. 

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet.

Våre mål er å fremme folkehelsen og finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer og demens. Organisasjonen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi jobber for aktuelle og fremtidsrettede oppgaver som har betydningen for folkehelsen. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.