Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Ingen har overlevd demens. Ennå.

Over en halv million mennesker i Norge er berørt av demens, enten fordi de selv har sykdommen eller fordi de er pårørende. Nasjonalforeningen for folkehelsen kjemper for deres interesser og bidrar til et skikkelig løft for norsk demensforskning.

Demens er dødelig, og likevel mangler halvparten av de som er rammet diagnose. Mange får ikke de helse- og omsorgstjenestene de trenger og har krav på, og pårørende sliter seg ut. Sammenlignet med andre alvorlige sykdommer, satses det lite på demensforskning.

Ingen andre sykdommer koster samfunnet i nærheten av hva demens medfører, og på toppen av det kommer de menneskelige lidelsene.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende. Med vår kampanje, demensdugnaden, ønsker vi å gjøre enda flere oppmerksom på at de kan få hjelp og støtte hos oss. Vi jobber utrettelig for bedre demensomsorg og tilbyr samtalegrupper, aktiviteter og frivillige. Nå satser vi, slik at enda flere av de som trenger oss, skal vite at vi er der for dem.

Støtt demensforskningen

Hvem som helst av oss kan rammes av demens. I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Vi tror dette er en av grunnene til at stadig flere velger å støtte demensforskningen. Nasjonalforeningens demensdugnad retter seg også til alle som ønsker å bidra, men som ennå ikke kjenner til vår satsting.

En kur for demens vil bety enormt mye. Derfor inviterer vi deg til å støtte Nasjonalforeningens demensdugnad. For bare forskning kan knekke demenskoden! Med din hjelp og støtte kan vi få ny og bedre behandling.

Vi setter uendelig pris på all støtte til Nasjonalforeningens demensdugnad. Tusen takk!