Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Nasjonalforeningen for folkehelsens krav til regjeringsplattformen

Folkehelse og demensomsorg er områder der Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å påvirke offentlig politikk. Vi har sendt brev til de tre partiene som det nå ser ut til skal samtale om regjeringsplattform for neste stortingsperiode.

På folkehelseområdet er våre viktigste saker en strategi for å redusere sosiale helseforskjeller, skolemat og daglig fysisk aktivitet i skolen. På demensområdet er våre viktigste saker et mer demensvennlig samfunn, herunder styrket kompetanse, kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen, et investerings- og implementeringsløft i velferdsteknologi, styrket demensforskning, og styrket dagaktivitetstilbud til personer med demens.

Les: Innspill til regjeringsplattformen (pdf).