Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Klimainnsats handler også om helse 

Nasjonalforeningen for folkehelsen krever at regjeringen etablerer en forpliktende politikk for en bærekraftig utvikling som både tar hensyn til miljø og helse.

I mer enn 100 år har Nasjonalforeningen for folkehelsen jobbet for god folkehelse i Norge. Befolkningens helse er som et fotavtrykk av det samfunnet vi lever i. Muligheten til god helse både for individ og befolkning er avhengig av klodens helse. Klimakrisen truer grunnlaget for god og rettferdig folkehelse i alle land.  

Om temperaturen på kloden stiger, øker risikoen for sykdom og for tidlig død. Som alltid er det de mest sårbare som er mest utsatt også her: Eldre, små barn, fattige, minoriteter og de med underliggende helseproblemer, er de som vil kunne oppleve mer sykdom og død ved økt global oppvarming. FNs klimarapport fastslår at klimaendringene er en alvorlig trussel mot helse og livsgrunnlag.  

Denne kunnskapen må med i arbeidet med å ta vare på folkehelsen vår. Norge må jobbe globalt og nasjonalt for å fremme helsevalg som både er sunne og bærekraftige. Produksjon og forbruk av mat må både være bra for helsen og klimaet vårt, og transportløsninger må legger til rette for fysisk aktivitet, som gangveier og sykkelveier.   

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan ikke lengre se på at klimakrisen truer vår alles helse. Norge og verden trenger en mer offensiv klimapolitikk, som anerkjenner den udiskutable sammenhengen mellom klima og helse. Tiltak for å løse klimakrisen må ta hensyn til folkehelse, fordeling og bærekraft.