Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Kongen overrakte Hjerteforskningsprisen og Demensforskningsprisen

Professor Eva Gerdts mottok Hjerteforskningsprisen og professor Bettina Husebø mottok Demensforskningsprisen. Begge er forskere og leger med lange og omfattende karrierer, og begge har gjort banebrytende forskningsarbeid på hvert sitt felt.
Kongen overrekker prisene for forskning på medisinering av personer med demens og forskning på kvinnehjertet. Foto: Anne Elisabeth Næss.
Kongen overrekker prisene for forskning på medisinering av personer med demens og forskning på kvinnehjertet. Foto: Anne Elisabeth Næss.

Forskningsprisene er en anerkjennelse og belønning som gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen og hjerte- og karforskningen. For første gang er det to kvinnelige forskere som får Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser, for banebrytende forskningsarbeid.

Demensforskningsprisen til Bettina Husebø

Bettina Husebø er professor og leder ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun har bidratt til banebrytende arbeid med å skape oppmerksomhet på et fagfelt som lenge har vært neglisjert; smertelindring hos personer med demens.

På aldersforskningsfeltet og innen eldremedisin er Husebø en forkjemper for et paradigmeskifte med søkelys på aktiv aldring, innovasjon, velferdsteknologi, og bruk av stordata. Siden stadig flere blir eldre og de fleste vil bo hjemme så lenge som mulig, mener Husebø det er trengs sterk satsing på bedre aldring hjemme.

Intervju med vinner av demensforskningsprisen Bettina Husebø.

Hjerteforskningsprisen til Eva Gerdts

Eva Gerdts er professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen og overlege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Eva Gerdts er en av Norges fremste eksperter innen hjertesykdom og kjønnsforskjeller. Til tross for at hjerte- og karsykdom tar livet av flest kvinner i Norge per år, vet man fortsatt mindre om hjertesykdom hos kvinner enn hos menn. Eva Gerdts forskning har bidratt til økt innsats for å finne ut mer. Hun har publisert forskning som viser at én av to kvinner ikke får behandling som virker ved hjertesvikt.

Intervju med vinner av hjerteforskningsprisen Eva Gerdts.