Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Årets forskningsmidler

Forskere kan nå søke om midler til forskningsprosjekter innen demens og hjerte- og karsykdommer.
Abentung

Nasjonalforeningen for folkehelsen utlyser forskningsmidler, og tilbyr støtte til følgende kategorier:

Demensforskning

  • Midler til postdoktor og drifts-/nettverksstøtte

Hjerte- og karforskning

  • Midler til postdoktor, stipendiat og driftsstøtte

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre sjenerøse givere, har vi en lang tradisjon for å støtte forskning på demens og hjerte- og karsykdommer.

I 2024 støtter vi hele 76 forskningsprosjekter, noe som viser vårt sterke engasjement for å fremme folkehelsen.

Historisk støtte til forskning

Siden 1959 har vi bidratt med over 1,3 milliarder kroner til hjerte- og karforskning, noe som har muliggjort banebrytende forskning og forbedret behandlinger for utallige pasienter. Siden 2001 har vi også bidratt med over 264 millioner kroner til demensforskning, som har ført til viktige fremskritt i forståelsen og behandlingen av denne komplekse sykdommen.