Til hovedinnhold
Støtt oss

Kontakt

Hovedkontor

Sentralbordet er åpent fra klokken 9.00 til 15.00, og i perioden 15. mai til 15. september fra klokken 9.00 til 14.30.

Telefon 23 12 00 00
E-post: post@nasjonalforeningen.no

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Postboks 7139 Majorstua 
0307 Oslo

Besøksadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

Åpningstider
Resepsjonen er åpen fra klokken 8.00 til 15.00 og sentralbordet fra 9.00 til 15.00. I perioden 15. mai til 15. september er både resepsjonen og sentralbordet åpent fra klokken 9.00 til 14.30.

Bestilling
For bestilling av brosjyrer eller varer, kontakt ekspedisjonen@nasjonalforeningen.no eller nettbutikken.

Kontaktinformasjon til ansatte ved hovedkontoret

Generalsekretær med stab

Mina Gerhardsen, generalsekretær, mina.gerhardsen@nasjonalforeningen.no, 23 12 00 00
Jon-Richard Haugen, ass. generalsekretær: jon.richard.haugen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 57

Fagavdelingen

Eli Gunhild By, fagsjef, eli.gunhild.by@nasjonalforeningen.no, 416 55 087
Kari-Ann Baarlid, demensfaglig seniorrådgiver, kari-ann.baarlid@nasjonalforeningen.no, 928 69 183
Camilla Faarlund Øksenvåg, politisk rådgiver, camilla.oksenvag@nasjonalforeningen.no, 951 58 996
Karoline Unnerud, politisk rådgiver, karoline.unnerud@nasjonalforeningen.no, 904 00 539
Luisa Klaveness, helsepolitisk rådgiver, lukl@nasjonalforeningen.no, 905 50 655
Øivind Kristensen, fagrådgiver hjerte og kar, oikr@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 93 
Liv Anita Brekke, fagrådgiver Demenslinjen, liv.anita.brekke@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 34 
Vigdis Irene Ween, rådgiver Demenslinjen, vigdis.ween@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 36 
Anne Rita Øksengård, forskningssjef, dr.med, anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no, 481 02 133
Mirjeta Emini, fagrådgiver demens, miem@nasjonalforeningen.no, 407 23 969
Maren Odberg Palm, rådgiver fysisk aktivitet, maren.palm@nasjonalforeningen.no, 988 08 628
Kristine Gjul Harstad, prosjektkoordinator demens, krha@nasjonalforeningen.no, 454 84 809

Tone Poulsson Torgersen, permisjon

Kommunikasjonsavdelingen

Randi Kiil, kommunikasjonssjef, randi.kiil@nasjonalforeningen.no, 957 26 456 
Lene Haugerud, kommunikasjonsrådgiver, lene.haugerud@nasjonalforeningen.no, 916 60 270 
Kirsti Ellefsen, kommunikasjonsrådgiver, kirsti.ellefsen@nasjonalforeningen.no, 924 33 277
Tonje Hellevig, kommunikasjonsrådgiver, tohe@nasjonalforeningen.no, 906 38 073
Kathrine Stava, kommunikasjonsrådgiver, kathrine.stava@nasjonalforeningen.no, 909 76 792

Markedsavdelingen

Jon Langballe, markedssjef: jon.langballe@nasjonalforeningen.no, 992 28 313
Ann Kristin Wisløff Nilssen, seksjonleder, ann.nilssen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 43
Heidi B. Rande, markedskonsulent, heidi.rande@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 63
Mona Langbråten, markedskonsulent, mona.langbraten@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 62
Sissel Rygnestad Waagaard, kampanjeleder Demensaksjonen, sissel.waagaard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 64

Organisasjonsavdelingen

Ninna Gram, organisasjonssjef ninna.gram@nasjonalforeningen.no, 992 93 940

Kontaktinformasjon til fylkeskontorene.

Aktivitetsvenn

Eline Sannes Riiser, rådgiver og prosjektleder, eline.riiser@nasjonalforeningen.no, 452 19 169
Anette Brenden, rådgiver og prosjektleder, anette.brenden@nasjonalforeningen.no, 976 92 273
Karen Saugestad, koordinator, karen.saugestad@nasjonalforeningen.no, 482 15 788

Administrasjonsavdelingen

Bente Hagen, administrasjonssjef, bente.hagen@nasjonalforeningen.no, 900 79 249.
Ingar Soløst, vaktmester, ingar.solost@nasjonalforeningen.no, 959 37 122