Til hovedinnhold
Støtt oss

Kontakt

Hovedkontor

Telefon 23 12 00 00
E-post: post@nasjonalforeningen.no

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Postboks 7139 Majorstua 
0307 Oslo

Besøksadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

Åpningstider

Vanlige åpningstider i resepsjonen er fra klokken 8.00 til 15.00 og sentralbordet fra 9.00 til 15.00.
I perioden 15. mai til 15. september er både resepsjonen og sentralbordet åpent fra klokken 9.00 til 14.30.

Bestilling
For bestilling av brosjyrer eller varer, kontakt ekspedisjonen@nasjonalforeningen.no eller nettbutikken.

Kontaktinformasjon til ansatte ved hovedkontoret

Generalsekretær med stab

Mina Gerhardsen, generalsekretær mina.gerhardsen@nasjonalforeningen.no, 23 12 00 00

Jon-Richard Haugen, ass. generalsekretær jon.richard.haugen@nasjonalforeningen.no, 926 30 345

Fagavdelingen

Tone Poulsson Torgersen, fagsjef
tpt@nasjonalforeningen.no, 95 99 38 02

Anne Rita Øksengård, forskningssjef, dr.med
anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no481 02 133

Ditte Staldgaard, forskningskoordinator
ditte.staldgaard@nasjonalforeningen.no, 925 53 545

Kari-Ann Baarlid, demensfaglig seniorrådgiver
kari-ann.baarlid@nasjonalforeningen.no, 928 69 183

Camilla Faarlund Øksenvåg, politisk rådgiver
camilla.oksenvag@nasjonalforeningen.no, 951 58 996

Karoline Unnerud, politisk rådgiver
karoline.unnerud@nasjonalforeningen.no, 904 00 539

Luisa Klaveness, helsepolitisk rådgiver
lukl@nasjonalforeningen.no, 905 50 655

Øivind Kristensen, fagrådgiver hjerte og kar / Hjertelinjen
oikr@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 93 

Vigdis Irene Ween, rådgiver Demenslinjen
vigdis.ween@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 36 

Marianne Næss, rådgiver Demenslinjen
marianne.ness@nasjonalforeningen.no40 44 57 29

Gro Østmoe Granholt, rådgiver Demenslinjen
gro.granholt@nasjonalforeningen.no, 404 45 770

Mirjeta Emini, fagrådgiver demens
miem@nasjonalforeningen.no, 407 23 969

Maren Odberg Palm, rådgiver fysisk aktivitet
maren.palm@nasjonalforeningen.no, 988 08 628

Hedda Celius Maurud, seniorrådgiver folkehelse
hema@nasjonalforeningen.no, 906 42 865

Kommunikasjonsavdelingen

Randi Kiil, kommunikasjonssjef
randi.kiil@nasjonalforeningen.no, 957 26 456 

Lene Haugerud, kommunikasjonsrådgiver
lene.haugerud@nasjonalforeningen.no, 916 60 270

Edith de Linde, kommunikasjonsrådgiver
edith.delinde@nasjonalforeningen.no, 932 93 339

Camilla Moe Røisland, senior kommunikasjonsrådgiver camilla.moe.roisland@nasjonalforeningen.no, 480 63 737

Jonas Wærstad, kommunikasjonsrådgiver
jowe@nasjonalforeningen.no, 908 49 756

Markedsavdelingen

Jon Langballe, markedssjef
jon.langballe@nasjonalforeningen.no, 992 28 313

Ann Kristin Wisløff Nilssen, seksjonleder
ann.nilssen@nasjonalforeningen.no47 34 84 90

Heidi B. Rande, markedskonsulent
heidi.rande@nasjonalforeningen.no40 62 70 74

Mona Langbråten, markedskonsulent
mona.langbraten@nasjonalforeningen.no92 83 14 60

Organisasjonsavdelingen

Brit Eirin Olssøn, organisasjonssjef
brol@nasjonalforeningen.no, 911 92 811

Sissel Rygnestad Waagaard, rådgiver medlem
sissel.waagaard@nasjonalforeningen.no99 32 14 06

Ninna Gram, seniorrådgiver
ninna.gram@nasjonalforeningen.no, 992 93 940

Anette Brenden, rådgiver frivillighet
anette.brenden@nasjonalforeningen.no, 976 92 273

Ingrid Røe Væråmoen, rådgiver frivillighet
ingrid.roe.veramoen@nasjonalforeningen.no901 82 408

Karoline Kaasa, aktivitetsvennkoordinator karoline.kaasa@nasjonalforeningen.no, 9020 3573

Kontaktinformasjon til fylkeskontorene.

Administrasjonsavdelingen

Bente Hagen, administrasjonssjef
bente.hagen@nasjonalforeningen.no, 900 79 249