Kontakt

Hovedkontor

Ring oss på telefon 23 12 00 00. Sentralbordet er åpent fra klokken 09.00 til 15.00, og i perioden 15. mai til 15. september fra klokken 09.00 til 14.30.

E-post: post@nasjonalforeningen.no

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Postboks 7139 Majorstua 
0307 Oslo

Besøksadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

Åpningstider
Resepsjonen er åpen fra klokken 08.00 til 15.00 og sentralbordet fra 09.00 til 15.00. I perioden 15. mai til 15. september er både resepsjonen og sentralbordet åpent fra klokken 09.00 til 14.30.

Bestilling
For bestilling av brosjyrer eller varer, kontakt ekspedisjonen@nasjonalforeningen.no eller nettbutikken.

Organisasjonsnummer: 938 429 863

Kontaktinformasjon til ansatte ved hovedkontoret

Generalsekretær med stab

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær: lisbet.rugtvedt@nasjonalforeningen.no, 40 44 58 00 
Jon-Richard Haugen, assisterende generalsekretær: jon.richard.haugen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 57

Fagavdelingen

Tone Poulsson Torgersen, fagsjef, tpt@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 41
Kari-Ann Baarlid, nestleder fagavdelingen, kari-ann.baarlid@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 37
Camilla Faarlund Øksenvåg, helsepolitisk rådgiver, camilla.oksenvag@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 31 
Stine Nordhagen, fagrådgiver kosthold, stine.nordhagen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 33
Øivind Kristensen, fagrådgiver hjerte og kar, oikr@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 93 
Liv Anita Brekke, fagrådgiver Demenslinjen, liv.anita.brekke@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 34 
Vigdis Irene Ween, rådgiver Demenslinjen, vigdis.ween@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 36 
Anne Rita Øksengård, forskningsleder, dr.med, anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no, 481 02 133
Siri Hov Eggen, helsepolitisk rådgiver, sieg@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 46 
Maren Odberg Palm, rådgiver fysisk aktivitet, maren.palm@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 82 og mobil 98 80 86 28
Kristine Gjul Harstad, prosjektkoordinator demens,  krha@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 49, mobil 454 84 809
Gry Caroline Aarnes, prosjektleder, graa@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 42, mobil 907 26  649
Victoria Sande, prosjektkoordinator – oppfølging etter demensdiagnose, visa@nasjonalforeningen.no, mobil  951 07 321

Kommunikasjonsavdelingen

Randi Kiil, kommunikasjonssjef, randi.kiil@nasjonalforeningen.no, mobil 957 26 456 
Jan-Erik Austad, grafisk formgiver, austad@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 61 
Lene Haugerud, kommunikasjonsrådgiver, lene.haugerud@nasjonalforeningen.no, mobil 916 60 270 
Kirsti Ellefsen, kommunikasjonsrådgiver, kirsti.ellefsen@nasjonalforeningen.no, mobil 92433277
Thea Skyvulstad, kommunikasjonsrådgiver, thea.skyvulstad@nasjonalforeningen.no, mobil 90073404
Tonje Hellevig, kommunikasjonsrådgiver, tohe@nasjonalforeningen.no, mobil 90638073
Ingrid Rise Fry, kommunikasjonsrådgiver, permisjon

Markedsavdelingen

Jon Langballe, markedssjef: jon.langballe@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 65
Ann Kristin Wisløff Nilssen, seksjonleder, ann.nilssen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 43
Anne Melgaard, markedskonsulent, anne.melgaard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 66
Heidi B. Rande, markedskonsulent, heidi.rande@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 63
Mona Langbråten, markedskonsulent, mona.langbraten@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 62
Sissel Rygnestad Waagaard, kampanjeleder Demensaksjonen, sissel.waagaard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 64

Avdeling fylkeskontor

Ninna Gram, leder avdeling fylkeskontor, ninna.gram@nasjonalforeningen.no, 992 93 940.

Kontakinformasjon til fylkeskontorene finner du her.

Aktivitetsvenn

Thale Waaler Eggen, nasjonal prosjektleder Aktivitetsvenn, aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no, 902 50 847
Eline Sannes Riiser, nasjonal koordinator Aktivitetsvenn: aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no, 45219169
Aurora Eck Nilsen, nasjonal koordinator Aktivitetsvenn: aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no, 920 71 867

Administrasjonsavdelingen

Bente Hagen, administrasjonssjef, bente.hagen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 14
Inger Thoresen, seksjonsleder - drift lotteri, inger.thoresen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 68
Astri Fritzen, medlemskonsulent, astri.fritzen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 79
Anders Abrahamsen, administrasjonskonsulent, anders. abrahamsen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 78
Anne Berit Holth, lønningskonsulent, anne.berit.holth@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 53
Ragnar Næss, konsulent, ragnar.ness@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 69
Lars Henrik Fostvedt, IT-ansvarlig, fostvedt@nasjonalforeningen.no 
Katrine Ulsnes, seksjonsleder fellestjenester, katrine.ulsnes@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 22
Eli Lundby, resepsjon, eli.lundby@nasjonalforeningen.no
Ingar Soløst, vaktmester: ingar.solost@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 19