Til hovedinnhold
Støtt oss

Kontakt

Hovedkontor

Telefon 23 12 00 00
E-post: post@nasjonalforeningen.no

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Postboks 7139 Majorstua 
0307 Oslo

Besøksadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

Åpningstider
Resepsjonen er åpen fra klokken 8.00 til 15.00 og sentralbordet fra 9.00 til 15.00.
I perioden 15. mai til 15. september er både resepsjonen og sentralbordet åpent fra klokken 9.00 til 14.30.

Bestilling
For bestilling av brosjyrer eller varer, kontakt ekspedisjonen@nasjonalforeningen.no eller nettbutikken.

Kontaktinformasjon til ansatte ved hovedkontoret

Generalsekretær med stab

Mina Gerhardsen, generalsekretær mina.gerhardsen@nasjonalforeningen.no, 23 12 00 00

Jon-Richard Haugen, ass. generalsekretær jon.richard.haugen@nasjonalforeningen.no, 926 30 345

Fagavdelingen

Tone Poulsson Torgersen, fagsjef
tpt@nasjonalforeningen.no 95 99 38 02

Kari-Ann Baarlid, demensfaglig seniorrådgiver
kari-ann.baarlid@nasjonalforeningen.no, 928 69 183

Camilla Faarlund Øksenvåg, politisk rådgiver
camilla.oksenvag@nasjonalforeningen.no, 951 58 996

Karoline Unnerud, politisk rådgiver
karoline.unnerud@nasjonalforeningen.no, 904 00 539

Luisa Klaveness, helsepolitisk rådgiver
lukl@nasjonalforeningen.no, 905 50 655

Øivind Kristensen, fagrådgiver hjerte og kar
oikr@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 93 

Vigdis Irene Ween, rådgiver Demenslinjen
vigdis.ween@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 36 

Anne Rita Øksengård, forskningssjef, dr.med
anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no481 02 133

Mirjeta Emini, fagrådgiver demens
miem@nasjonalforeningen.no, 407 23 969

Maren Odberg Palm, permisjon
maren.palm@nasjonalforeningen.no, 988 08 628

Ida Cecilia Juhasz, rådgiver fysisk aktivitet
ida.cecilia.juhasz@nasjonalforeningen.no, 932 05 549

Tine Norderhaug, prosjektleder Gatelek
tine.norderhaug@nasjonalforeningen.no, 452 02 785

Ditte Staldgaard, forskningskoordinator
ditte.staldgaard@nasjonalforeningen.no, 925 53 545

Kommunikasjonsavdelingen

Randi Kiil, kommunikasjonssjef
randi.kiil@nasjonalforeningen.no, 957 26 456 

Lene Haugerud, kommunikasjonsrådgiver
lene.haugerud@nasjonalforeningen.no, 916 60 270

Edith de Linde, kommunikasjonsrådgiver
edli@nasjonalforeningen.no, 932 93 339

Markedsavdelingen

Jon Langballe, markedssjef
jon.langballe@nasjonalforeningen.no, 992 28 313

Ann Kristin Wisløff Nilssen, seksjonleder
ann.nilssen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 43

Heidi B. Rande, markedskonsulent
heidi.rande@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 63

Mona Langbråten, markedskonsulent
mona.langbraten@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 62

Sissel Rygnestad Waagaard, kampanjeleder Demensaksjonen
sissel.waagaard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 64

Organisasjonsavdelingen

Ninna Gram, organisasjonssjef
ninna.gram@nasjonalforeningen.no, 992 93 940

Kurt Henning Johnsen, organisasjonsrådgiver
kurt.johnsen@nasjonalforeningen.no 916 82 008

Kontaktinformasjon til fylkeskontorene.

Eline Sannes Riiser, rådgiver og prosjektleder Aktivitetsvenn
eline.riiser@nasjonalforeningen.no, 452 19 169

Anette Brenden, rådgiver og prosjektleder Aktivitetsvenn
anette.brenden@nasjonalforeningen.no, 976 92 273

Karen Saugestad, koordinator Aktivitetsvenn
karen.saugestad@nasjonalforeningen.no, 482 15 788

Administrasjonsavdelingen

Bente Hagen, administrasjonssjef
bente.hagen@nasjonalforeningen.no, 900 79 249