Nordland

Nasjonalforeningen Aas helselag

Aas helselag i Lurøy deltar blant annet i Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Våre aktiviteter:

Møter

En gang i måneden har laget et såkalt arbeidsmøte ved Alderspaviljongen omsorgsbolig. Da blir det foreningssnakk, så vel som sosialt samvær, kaffekos og litt sang. Her er alle velkommen.

Hjerteuka

Under Hjerteuka arrangerer Aas helselag en skolefrokost ved Aldersund skole. Da settes det fokus på hjertesunn frokost med mye frukt og grønt. Laget deler også ut informasjonsbrosjyrer om hjertesunne levevaner. Skolefrokosten er en tradisjon som er veldig populær blant elevene. I tillegg arrangerer helselaget en hjertemarsj som alle er velkommen til å delta på.  

Demensaksjonen

I forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensaksjon arrangerer laget en bingo kveld for bygdas pensjonister, inntektene går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Tiltak for eldre

En gang i uken arrangerer helselaget trimgruppe for beboerne ved Alderspaviljongen, da blir det både bevegelse, ballspill og sang.

En dag i løpet av sommeren arrangerer laget en utflukt for alle pensjonistene. Det kan være grilling, kafebesøk eller en tur på museum. Et kjærkommet tiltak for mange.

Trivselstiltak

I starten av desember pleier laget å arrangere julebord ved Alderspaviljongen, for beboerne, bygdas pensjonister og psykisk utviklingshemmede. Da blir det servert deilig julemat og lett underholdning. Det er en hyggekveld det er stor oppslutning rundt.

En gang løpet av året arranger også helselaget en kirkekaffe. Ved begravelser kan laget om ønskelig bistå etterlatte med servering og matlaging.

Helselaget er opptatt av å støtte opp om det som skjer i bygda.

Aas helselag er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer.

Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen med i Aas helselag!