Nordland

Nasjonalforeningen Digermulen helselag

Digermulen helselag i Vågan eier sammen med kommunen en eldrebolig, med leiligheter som leies ut. Ved boligens felles stue finner flere av lagets aktiviteter sted, som for eksempel fotpleie.

Om lag fire ganger i året vi laget fotpleie ved senteret, noe som er et populært tiltak.

Vi deltar også i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.  De siste årene har vi for eksempel stelt i stand hjertegod frokost for elvene ved barne- og ungdomsskolen. Vi har også arrangert hjertemarsj og basar til inntekt for hjertesaken. Nasjonalforeningens Demensaksjon markeres med bøsseaksjon i nærområdet, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Ellers støttes tuberkulosesaken årlig.

Utover det er helselaget opptatt av å støtte opp om det som skjer i lokalmiljøet som er med på å skape trivsel og aktivitet.

Digermulen helselag er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer.

Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen til Digermulen helselag!