Nordland

Nasjonalforeningen Fauske demensforening

Nasjonalforeningen Fauske demensforening jobber for at personer med demens skal få en bedre hverdag, og arrangerer blant annet kafé på Helsetunet hver lørdag for pasientene og deres pårørende.

Helsetunet sykehjem

Foreningen arrangerer hver lørdag året igjennom kafé på sykehjemmet Helsetunet, for pasientene og deres pårørende. Det er salg av kaffe og kake, samt loddsalg. I ny og ned er det også litt musikk, noe som er svært populært.

Det blir også arrangert andre sosiale treff for pasientene, blant annet solfest, julefest og adventsstund. Foreningen har også arrangert temamøte for pårørende til personer med demens.

Demensaksjonen

Under demensaksjonen er laget med på dør-til-dør aksjon med bøssebærere. Skoleelver blir også engasjerte som bøssebærer under denne aksjonen. Den internasjonale Eldredagen og internasjonale Alzheimerdagen pleier også å bli markert av foreningen.

"Hopp for hjertet"

På våren oppfordrerde alle skolene i kommunen til å delta i Nasjonalforeningens årlige hoppetaukonkurranse "Hopp for hjertet", som arrangeres for elever i grunnskolen. Det arrangeres også en enkel lokal markering for hjertesaken.  

Aktivitetsvenn

Demensforeningen er meget aktiv i prosjektet Aktivitetsvenn på Fauske. Aktivitetsvenn er et fritidstilbud for personer med demens i samarbeid med frivillige. Det gjennomføres kurs for Aktivitetsvenner 1-2 ganger i året som annonseres på forhånd.

Demensvennlig samfunn

Foreningen har også vært store pådrivere for at Fauske kommune skulle bli et mer demensvennlig samfunn. Det har de klart, og ca. 100 deltakere har blitt kurset i hvordan de kan møte personer med demens på en best mulig måte i hverdagen.

I tillegg samarbeider Fauske demensforening med kommunen om  å arrangere pårørendeskole og samtalegrupper i kommunen.

Velkommen med i Nasjonalforeningen Fauske demensforening!

For mer info, tas kontakt med leder Erna Josefsen på tlf: 917 53 341 eller mail: erna.josefsen@fauske.kommune.no