Nordland

Nasjonalforeningen Hadsel demensforening

Nasjonalforeningen Hadsel demensforening arbeider for å bedre livskvaliteten til personer med demens og deres pårørende i kommunen, blant annet gjennom å arrangere pårørendeskoler og samtalegrupper.
Dette jobber vi med:
 
  • Pårørendeskole

I samarbeid med Hadsel kommune og Hadsel demensteam arrangerer vi pårørendeskole i løpet av vårsemesteret. Pårørendeskole er et tilbud for pårørende til personer med demens, her får pårørende kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

  • Samtalegruppe

I etterkant av hver pårørendeskole arrangeres det samtalegruppe. Her får pårørende mulighet til å bearbeide og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Vi ønsker å ha samtalegrupper i løpet av høstsemesteret.

  • Demensaksjonen

Nasjonalforeningen for folkehelsens demensaksjon markeres med ulike tiltak for å sette demenssaken på agendaen. Det kan være bøsseaksjon, demenskafe eller andre arrangement i samarbeid med bla Strønstand helselag og pårørendeforeninger i kommunen. Midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

  • Kurs og møter

Hadsel demensforening har også arrangert åpne møter om kommunenes tilbud for personer med demens og deres pårørende. Et tilbud som mange i kommunen har benyttet seg av. Vi samarbeider også med demensteamet i kommunen.

  • Vi er med på å arrangerer hyggekvelder og sang- og musikkarrangementer på sykehjem og omsorgboliger i Hadsel. Pårørende er også invitert til å delta.

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Hadsel demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Inge Jakobsen – tlf: 990 94 221, epost: inge.jakobsen@trollfjord.no