Nordland

Nasjonalforeningen Leirfjord demensforening

Nasjonalforeningen Leirfjord demensforening er opptatt av å spre informasjon om demens, og arrangerer derfor blant annet infomøter om temaet. De står også bak møteplasser og samtalegrupper for personer med demens og deres pårørende.

På møteplassene kan personer med demens og pårørende komme sammen og dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Demensforeningen er også opptatt av å skape hyggelige sosiale sammenkomster, og steller i stand kosekveld for alle eldre i bygda.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Leirfjord demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med Lill Evelyn Mathisen - tlf: 977 51 378, epost: lillevelyn@hotmail.com