Nordland

Nasjonalforeningen Løkta helselag

Nasjonalforeningen Løkta helselag i Dønna eier en eldrebolig som leies ut. Flere av lagets aktiviteter, som kafé eller "Syng med oss" arrangeres her.

Når det arrangeres kafe er det salg av kaffe og brus, vafler, kaker og annen mat. Det er åpen for alle og er et veldig populært tiltak i bygda som blir godt besøkt. «Syng med oss» er et arrangement som er åpent for alle, som også er populært. Da blir det allsang med både gamle og nye sanger. I tillegg er det servering av kaffe og kaker. Kjærkommende tiltak for mange!

Under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke arrangerer laget en hjertemarsj for å sette fokus på hvor viktig det er med fysisk aktivitet. Det er veldig godt oppmøte og folk syns det er et moro tiltak. Under Demensaksjonene går laget med bøsser for å støtte saken. Midlene som samles inn under aksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter. I forbindelse med fastelavn selger laget fastelavnsris til inntekt til laget.   

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Løkta helselag!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Kristen Jørgensen - tlf: 41622768 eller mail: kirjorgensen@yahoo.no