Nordland

Nasjonalforeningen Lurøy og Onøy helselag

Nasjonalforeningen Lurøy og Onøy helselag jobber for bedre helse og økt trivsel i sitt nærmiljø, og arrangerer blant annet gågrupper og basarer.

Laget jobber med:

Hjerteuka

Hjerteuka er en landsomfattende aksjon der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen. Helselaget markerer aksjonen ved å arrangere hjertemarsj.  I etterkant er det samling ved idrettshuset med salg av lapskaus, kaffe og kaker. 

Gågruppe

To ganger ukentlig arrangeres gågruppe, da er alle og enhver velkommen til å delta.

Tiltak for eldre

Laget besøker jevnlig sykehjemmet. Da stiller de med gode kaker til ettermiddagskaffen. Et par ganger for året arrangeres det også bingo, noe som er svært populært blant beboerne.

En ettermiddag om sommeren tar de også med seg alle som ønsker det på tur fra sykehjemmet til Havnekroa. Da spanderer vi middag på alle sammen.

Demensaksjonen

I forbindelse med Nasjonalforeningens demensaksjon arrangerer laget stand på ved en av butikkene. Da er det salg av kaffe, bøsseinnsamling, så vel som utdeling av brosjyrer. Midlene som samles inn under aksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Basar

Første søndag i advent stelles det i stand med basar på Fagertun ungdomshus. Da er det salg av både årelodd og lodd bok, med flotte gevinster. I tillegg er det salg av god mat, kaker og kaffe. Dette er en populær tilstelning i nærområdet.  

Blomsterhilsen

Til jul gir laget en blomsterhilsen og julegave til sykehjemmet, i tillegg til eldre i nærområdet til laget.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen i helselaget vårt!

For mer informasjon, ta kontakt med leder Jorid Laura Sund - tlf: 472 67 036.