Nordland

Nasjonalforeningen Rana demensforening

Nasjonalforeningen Rana demensforening jobber med å spre kunnskap og informasjon i nærmiljøet, samt være en pådriver for å bedre tilbudet til de som har demens og deres pårørende.

Én gang i måneden arrangerer de kafé ved et av sykehjemmene i området. Da blir det salg av vafler og kaffe, i tillegg til levende musikk gjerne fra trekkspill eller kor. Dette er et kjærkommet tilbud for beboerne.

To ganger i året arrangerer vi sammen med Rana kommune pårørendeskole. Pårørendeskole er et tilbud for pårørende til personer med demens, her får pårørende kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Da stiller Rana demensforening med bevertning, samt orienterer om foreningen og dens arbeid. 

Rana demensforening er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Rana demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Eirin Johansen Myran – tlf: 951 36 236, epost: eirinmyran@hotmail.com