Nordland

Nasjonalforeningen Tysfjord demensforening

Nasjonalforeningen Tysfjord demensforening har som mål å påvirke og bidra til en god demensomsorg i lokalsamfunnet. Dette gjør de blant annet gjennom å arrangere pårørendeskole, samisk språkkafé og dagsutflukter.

Dette jobber demensforeningen med:

Demensaksjonen

Nasjonalforeningen for folkehelsens demensaksjon markeres med bøsseaksjon, og midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Den gjennomføres gjerne i samarbeid med elevene i 10. klasse ved ungdomsskolen. I etterkant av aksjonen er det tid for boller, brus og kaffe for alle bidragsyterne. Laget arrangerer også stand med utdeling av informasjonsmateriell og salg av vafler.

Pårørendeskole

Foreningen har arrangert pårørendeskole i kommunen. Pårørendeskole er et tilbud for pårørende til personer med demens, her får pårørende kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Dagsutflukt

Foreningen har satt seg som mål å arrangere dagsutflukter for eldre, gjerne til interessante museum eller andre attraksjonen.   

Mathefte

Tysfjord demensforening har laget et mathefte med oppskrifter på tradisjonell samisk mat. Heftet selges av laget. I forbindelse med lanseringen av dette, holdt foreningen en rekke matkurs.

Åpne møter og kurs

Foreningen har holdt en flere åpne informasjonsmøter om demens og sykdomsforløpet. Foreningen har også arrangert datakurs for eldre, noe som har vært svært populært.

Språkkafe

I samarbeid med Tysfjord kommune og Árran arrangerer de samisk språkkafe på Árran lulesamiske senter. Her deles både gamle fortellinger og det arrangeres quiz. Alle er velkomne til å komme og snakke samisk. For informasjon om tidspunkt, hold utikk etter kunngjøringer i Avisa Nordland.
 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Tysfjord demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Inga Karlsen – tlf: 91 57 27 20, mail: inga.karlsen@trollfjord.no