Nordland

Nasjonalforeningen Vågan demensforening

Nasjonalforeningen Vågan demensforening er en pådriver for god demensomsorg i kommunen, og de arrangerer møteplasser for både personer med demens og deres pårørende.

Demensforeningen arrangerer kafé nest siste lørdag hver måned, som er et veldig populært tiltak.

Foreningen inngikk i 2016 et samarbeid med kommunen om Aktivitetsvenn, som er et fritidstilbud for personer med demens i samarbeid med frivillige.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Vågan demensforening!

For mer info, kontakt leder, Lillian-Siss Larsen - tlf: 934 37 792, mail: sissalarsen@hotmail.com