Oppland

Nasjonalforeningen Hadeland demensforening

Gran og Lunner demensforening ble stiftet i 2011 og i 2016 ble foreningen slått sammen med Jevnaker demensforening og foreningen skiftet navn til Hadeland demensforening.

Demensforeningen arrangerer åpne møter og pårørendeskole.

Kontaktinformasjon til Hadeland demensforening: Leder Hanne Jensen, tlf.: 926 10816 eller mail:hanne_jensen_58@hotmail.com