Oppland

Nasjonalforeningen Lillehammer demensforening

Lillehammer demensforening arrangerer blant annet pårørendeskoler og åpne møter om demens.

Lillehammer demensforening har flere tilbud til personer med demens og deres pårørende.

Demensaksjonen

Under den årlige demensaksjonen samler vi inn midler til lokale tiltak og informasjonsarbeid, samt midler til forskning nasjonalt.

Samarbeid Lillehammer kommune

Demensforeningen har deltatt i en arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeiding av Lillehammer kommunes demensplan. Demensforeningen v/leder sitter i styringsgruppa til Miljøbehandlingsprosjektet. Det er en samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen Lillehammer demensforening og Lillehammer kommune.

Aktivitetsprosjekt HiL

Hver uke møtes hjemmeboende personer med demens og deres pårørende til fysisk aktivitet og sosialt samvær, ledet av studenter ved Idrettsvitenskapsstudiet på Høgskolen i Lillehammer. Kan dette være noe for deg eller noen du kjenner? Ta kontakt med Christel, tlf.: 958 86727 eller christel.rosten@gmail.com. Prosjektet er finansiert ved midler fra TV – aksjonen og Extrastiftelsen.

Pårørendeskoler

Vi arrangerer årlig pårørendeskoler med forelesninger, undervisning og gruppesamtaler for pårørende.

Temamøter

Åpne møter med foredrag/forelesninger om demens.

Laget ble startet i 2007.

Kontaktinformasjon til Lillehammer demensforening er: leder Aril Bjørkøy, tlf.: 906 79479, mail: aril.bjorkoy@oppland.org