Oppland

Nasjonalforeningen Lom helselag

Lom helselag har blant annet gågrupper og flere tilbud til eldre.
  • Aktiviteter på Helsehaimen hver onsdag, transporten besørges av helselaget
  • De organiserer varmtvannsbading for småbarn og revmatikere hver uke
  • Støtte til fotpleie for pensjonister
  • Gågrupper
  • Lom helselag er eier av Lom frivilligsentral

Laget ble stiftet i 1911.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Lom helselag v/Audun Byre, tlf.: 94976302 eller mail: audunbyre@hotmail.com