Oppland

Nasjonalforeningen Ringebu helselag

Ringebu helselag arrangerer blant annet kaffetreff i samarbeid med Nærmiljøsentralen, første fredagen i måneden.

I tillegg til kaffetreff/hyggetreff arrangerer helselaget bussturer for sine medlemmer.Styremøter og årsmøte blir avholdt i Ringebu helselag.

 Kontaktinformasjon til Ringebu helselag er: Leder v/Hans Søreng, tlf.: 909 52151, mail: hanssoe@online.no