Oppland

Nasjonalforeningen Sør - Aurdal demensforening

Sør-Aurdal demensforening ble startet i 2016 og de ønsker å være en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Foreningen arbeider for å starte pårørendeskoler og samtalegrupper, møtesteder med aktiviteter og avholde kurs med veiledning.

Mer informasjon fås ved å kontakte leder av foreningen:

Anne Marie Skinnes Lie, tlf.: 942 19556 eller mail: lie@hedalen.no