Til hovedinnhold
Støtt oss

Vi mener

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener

Vi driver interessepolitisk påvirkningsarbeid for å endre samfunnet og hverdagen i tråd med organisasjonens målsetninger.

Demens

Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, arbeider vi for økt livskvalitet for den enkelte og for å skape et mer demensvennlig samfunn. Vi arbeider for bedre kunnskap, forståelse og mer åpenhet rundt demens. Vi ønsker at samfunnet skal være best mulig forberedt til å møte et økende antall personer med demens i årene som kommer. 

Våre viktigste interessepolitiske mål

  • det skal bli lettere å leve med demens
  • det skal bli lettere å være pårørende til noen med demens
  • menneskerettighetene til personer med demens skal oppfylles
  • det skal bli mulig å redusere forekomsten av demens

Her kan du lese vårt demenspolitiske program

Folkehelse

Nasjonalforeningen for folkehelsen er pådrivere for politikkutforming som fremmer folkehelse. Vi har fokus på tiltak som øker mestring og livskvalitet, forebygger sykdom og reduserer sosiale helseforskjeller. Organisasjonens innsats for folkehelsen er rettet mot å bekjempe demens og hjerte- og karsykdom

Vi arbeider for

  • tiltak som gjør det lettere å ta de sunne valgene
  • å redusere sosial ulikhet i helse
  • at alle barn i grunnskolen skal ha én time fysisk aktivitet om dagen
  • at alle barn i grunnskolen skal få gratis frukt og grønt daglig
  • at alle barn i grunnskolen skal få et gratis, sunt og næringsrikt måltid i løpet av skoledagen

Vi samarbeider også med andre organisasjoner for å fremme våre politiske standpunkter.  

Les videre: 

Forskning på demens og hjerte- og karsykdom

For å bekjempe demens og hjerte- og karsykdom trenger vi økt kunnskap. Nasjonalforening for folkehelsen bidrar til demensforskning og hjerte- og karforskning med innsamlede midler, og vi arbeider for at myndighetene skal styrke forskningen på demens og hjerte- og karsykdommer. 

Politisk arbeid

Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber med å bidra til god folkehelsepolitikk og drive interessearbeid for personer med demens og deres pårørende. Du kan følge oss på sosiale medier hvor vi fortløpende informerer om hvilke helsepolitiske saker vi jobber med. 

Twitter:  @Nf_folkehelsen
Facebook: @Nasjonalforeningen 

Les også våre brev og høringsinnspill.