Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt hjerteforskning

Testamenter til forskningen!

En testamentarisk gave til hjerteforskningen er en gave til fremtidige generasjoner. Du etterlater deg en investering i livene til dem som kommer etter deg.

I ditt testament kan du sette igjen varige spor, ved at du bidrar til ny og bedre behandling for dem som rammes av hjerte- og karsykdom. Å planlegge for tiden etter deg, sikrer at din arv brukes slik du ønsker det.

Mange ønsker å gi av sin arv til forskning på hjerte- og karsykdommer. Du bestemmer selv hvor stor del av det du etterlater deg som skal gå til forskning. Alle bidrag er av stor betydningen i den store dugnaden for forskningen vår!

Vil du vite mer?

Ring 926 30 345 og snakk med Jon-Richard Haugen. Han er ansvarlig for arv og testamenter hos oss i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Vi hjelper deg gratis med å opprette ditt testament. Vi har solid erfaring, er lojale og respekterer alle dine ønsker.

Her kan du lese om noen av forskningsprosjektene vi støtter på hjerte- og karsykdommer.

Slik skriver du testament

Det å opprette et testament er en viktig beslutning, og for å unngå tvist om testamentets ekthet etter arvelaters død, stilles det strenge formkrav. Disse må alle være oppfylt, for at testamentet skal anses som gyldig.

Eksempel på oppsett av testament (pdf)

Begynn med å sette opp en oversikt over hus og eien­dom, bankinnskudd, verdipapirer og eventuelt løsere, som f.eks. smykker, møbler og kunst. Det bra å tenke nøye gjennom fordelingen. På grunn av verdisvingninger kan det være lurt å angi hva de enkelte skal ha i prosenter.

Krav til testamentets form

Alle myndige personer kan skrive testament selv, men det kan være lurt å få rådgivning og juridisk bistand. Følges ikke de formelle reglene, vil testamentet være ugyldig, og normalt være uten virkning for fordelingen av arven.

  • Testamentet må være skriftlig, og det må fremgå tydelig at det er et testament.
  • Det må undertegnes av testator og bevitnes av to personer som begge er fylt 18 år.
  • Vitnene må vite at det er et testament, men behøver ikke kjenne innholdet.
  • Den som skriver sitt testament, må vedkjenne seg underskriften sin mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede.
  • Reglene for pliktdelsarv må være ivaretatt.
  • Testamentet bør dateres. Hvis du oppretter flere testamenter, vil det nyeste være det som er gyldig.
  • Vitnene må være habile. Det vil si at de ikke selv må være arvinger i henhold til testamentet, eller være i slekt med, eller nærstående til noen som er det. De må heller ikke være ansatt hos noen som er arving etter testamentet.
  • Testator må være i stand til å forstå innholdet og betydningen av det som bestemmes, dvs. de må være ved sans og samling. Vitnene bør ved påskrift i dokumentet opplyse om dette, og at testator opprettet testamentet av fri vilje.

Oppbevaring av testamentet

Du kan oppbevare testamentet hjemme, i bankboks, hos en slektning, hos en advokat eller i tingretten.

Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten. Da sikrer du deg både mot at det holdes tilbake og at ingen er oppmerksom på dokumentet den dagen arven skal fordeles. Testamentet blir da registrert i et landsdekkende register, og tingretten gir beskjed om testamentet til de tilgodesette etter at testator er død. Endrer du testamentet helt eller delvis, bør også det endrede testamentet sendes til tingretten.

Du kan bruke dette kontonumret om du ønsker å sette det opp i ditt testament: 8200.01.00044

Se også