Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt oss

Hva går pengene til?

Med din gave støtter du forskning som gir økt kunnskap om hva som forårsaker hjerte- og karsykdommer og demens. Det gir oss bedre behandling og forebygging av disse sykdommene. Du bidrar også til at vi kan jobbe for å gjøre livene til de som rammes av demens, hjertesykdommer og hjerneslag best mulig.

Når du støtter vår forskning er du med på å gi oss morgendagens behandling. Du gir mennesker lengre og bedre liv.

Hjerte- og karforskning

Din støtte til kampen mot hjerte- og karsykdom går til forskning på hjerteinfarkt, hjerneslag, atrieflimmer, høyt blodtrykk, plutselig død blant unge, og mye mer. Selv om vi har fått til mye innen behandling av hjerte- og karsykdommer, så er det fortsatt et stort behov for mer kunnskap. Det vil få flere hjerter til å banke lenger, og ikke minst gi økt livskvalitet til mennesker som rammes av hjerte- og karsykdommer. 

Demensforskning

Støtter du oss i kampen mot demens, går din gave til både å finne ny behandling som virker, men også til å gi dem som rammes bedre liv i dag. Det er fortsatt for mye vi ikke vet om hva som forårsaker demenssykdommene. Vi forsker for å finne årsaker til demens, på hvordan vi kan sette tidlig diagnose, hvordan vi kan forebygge og ikke minst behandle demenssykdommene. Jo mer vi får forsket, jo raskere vil vi finne nye svar og behandling som virker. Hjerte og hjerne henger nøye sammen, og derfor forsker vi for å finne ny og bedre behandling på hjerneslag, hjertesykdommer og demens. Det vi lærer på et felt gir oss viktig kunnskap på et annet. Det er givere som deg som gjør denne forskningen mulig. 

Hjerte og hjerne

Hjerte og hjerne henger nøye sammen, og derfor forsker vi for å finne ny og bedre behandling på hjerneslag, hjertesykdommer og demens. Det vi lærer på et felt gir oss viktig kunnskap på et annet. Det er givere som deg som gjør denne forskningen mulig.

Vi ønsker at du som giver skal føle deg trygg på at din gave blir brukt som den skal. Vi er derfor tilsluttet Innsamlingskontrollen, og er dermed underlagt streng kontroll av alle våre innsamlinger og lotterier.

Støtt forskningen i dag, så bidrar du til å gi flere mennesker lengre og bedre liv i morgen!