Til hovedinnhold
Støtt oss

Fortsatt aktiv!

Jeg vil starte en Fortsatt aktiv treningsgruppe

Fortsatt aktiv er et lavterskel treningstilbud for personer med demens. Målet er å etablere treningsgrupper som fremmer fysisk aktivitet, bevegelsesglede og mestring for personer med demens.

Treningsgruppene forankres i det etablerte Aktivitetsvenntilbudet som sikrer en bærekraftig organisering, i samarbeid med fysioterapitjenestene og Sterk og stødig tilbudet. Tilbudet baserer seg på samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige. Det er en forutsetning for å kunne drifte Fortsatt aktiv at begge disse tilbudene finnes i din kommune. Det er utarbeidet en veileder for hvordan Fortsatt aktiv treningsgrupper etableres, steg for steg. Det er utviklet rekrutteringsmateriell og annet materiell som gjør det enkelt å komme i gang. Dette er tilgjengelig i vår digitale verktøykasse.

Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon, ta kontakt på aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no

Aktuelle dokumenter