Kommuner og demens

Et mer demensvennlig samfunn

Hvis bare alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt av denne sykdommen.

Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje retter seg mot ansatte i privat og offentlig sevicenæring. Kurset tar for seg hvordan man kan gi best mulig service til personer med demens. 

  • Kommunen oppretter en arbeidsgruppe som jobber med kampanjen lokalt. 
  • Arbeidsgruppa holder kurs for ansatte i privat og offentlig servicenæring i sin kommune. 
  • Kurset, og kursmateriell, er gratis for kommuner som er med.
  • For å få tilgang til kursmateriellet, må ordfører signere en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Innlogging for kommuner som er med i kampanjen

Allerede er over 140 kommuner med i samarbeidet.

"Det var et godt opplegg. Til og med de som var litt skeptiske til å delta på kurset var positive i etterkant. Jeg håper alle som jobber innen servicenæringa får tatt dette kurset." Hans Os, Sandane taxi - Gloppen