Til hovedinnhold
Støtt oss

Oppfølging etter diagnose

Planlegging for framtiden

I tidlig fase av demenssykdommen er det viktig å åpne opp for en samtale om fremtiden. Det gir personen som har demens en mulighet til å være med å planlegge fremtidig omsorg.

Det gir også den det gjelder muligheten til å si noe om hvem han eller hun ønsker skal ta beslutninger sammen med eller på vegne av, når det blir vanskelig å ta beslutninger på egen hånd. Det kan også være til stor hjelp for pårørende å ha en «nøytral» part med på å drøfte disse temaene, som kan oppleve det som vanskelig å ta opp for mange.

Kontaktpersonen må legger til rette for å ta opp og diskutere ønsker for fremtiden når det gjelder økonomi, behandling og omsorg. Dette er temaer som kan være sensitive og det er viktig at det tas opp på en inkluderende og empatisk måte. Når det gjelder planlegging av fremtidig omsorg er det viktig å diskutere alternativ som er realistiske å gjennomføre innenfor ressurser som finnes i familien og i kommunal- og frivillig sektor.

Eksempler på spørsmål som kan åpne for en god samtale:

  • Hvordan ser du for deg det neste året?
  • Hva håper du på?
  • Når det gjelder penger og økonomi, hvem ønsker du skal hjelpe deg hvis du ikke greier alt selv?
  • Ønsker du hjelp med å planlegge og skrive ned ønskene dine for omsorg og behandling når du blir sykere?

Eksempler på tiltak som kan være aktuelle:

  • Informasjon om fremtidsfullmakt, testamente og vergemål
  • Kartlegge og dokumenterer ønsker om fremtidig omsorg
  • Kartlegge behov for økonomisk veiledning og eventuelt henvise videre.