Til hovedinnhold
Støtt oss

Tilbud og aktiviteter

Våre lokale aktiviteter

Nasjonalforeningen for folkehelsen har lokallag over hele landet som tilbyr aktiviteter for å skape trivsel, sosiale møteplasser, bidra til inkludering og god livskvalitet. Våre lokallag består av helselag og demensforeninger som ønsker å gjøre en positiv innsats i sine nærmiljøer.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har mange spennende muligheter for deg som ønsker å engasjere deg i vårt lokale arbeid. I oversikten under finner du informasjon om aktiviteter vi tilbyr mange steder i landet. Ta kontakt med lokallaget på ditt hjemsted for å høre mer om deres aktivitetstilbud og hvordan du kan engasjere deg.

Gå med oss!

Nasjonalforeningen Spangereid helselag er ett av mange lokallag som har faste gågrupper.

Gå med oss er Nasjonalforeningen for folkehelsen sine gågrupper. Gågrupper er folkehelse på sitt beste og billigste. Å gå på tur sammen med andre skaper glede, trivsel og tilhørighet. Våre lokallag arrangerer gågrupper av ulike varianter, noen har ukentlige tidspunkt de treffes på mens andre treffes sjeldnere. Vi har blant annet gågrupper for seniorer, på tvers av generasjoner, for personer med demens og/eller pårørende, for deg som liker å gå fort og deg som liker å gå sakte. Felles for gågruppene er at de er lavterskel. Alle som liker å gå på tur sammen med andre er velkomne til å delta.

Spis med oss!

Nasjonalforeningen Ytterøy helselags måltidsfellesskap er et hyggelig møtested, med god og tradisjonsrik mat som folk er vant med.

Å dele et måltid med andre er sosialt og helsebringende. Våre lokallag tilbyr aktiviteter med mat, som utgangspunkt for fellesskap og trivsel. Eksempler på dette er formiddagstreff med matservering, demenskafé, måltidsfellesskap for eldre og fellesmåltid for innbyggerne i lokallagene sine nærmiljøer. Hensikten med Spis med oss er å skape møteplasser der folk kan glede seg over god mat og ha det hyggelig sammen.

​Skolemat

Nasjonalforeningen Sør-Verran helselag arrangerer jevnlig skolemat på den lokale barneskolen.

Barn og unge er en viktig målgruppe for mange av våre lokallag. Lokallagene besøker skoler i sine nærmiljøer og serverer frukt og grønt eller annen mat med ønske om å tilby et sunt måltid og spre matglede hos elevene. Ofte foregår matserveringen i sammenheng med annen aktivitet lagene arrangerer for skolen, som for eksempel aktivitetsdager, matkarusell der elevene får testet sin kunnskap og smak på mat, eller markering av hoppetaukonkurransen Hopp for hjertet. 

Strikk med oss!

Er du glad i å strikke eller har lyst til å lære? Våre lokallag arrangerer strikkekafeer som er åpne for alle som ønsker å delta og treffe andre. Strikkekafeene er et sosialt treffpunkt, og alle er velkomne til å delta både med og uten strikkepinner. Å hygge seg sammen er bra for helsa. Venner og nettverk gir sosial støtte som er bra for både fysisk og psykisk helse.

Informasjonsmøter 

Kunnskap er viktig for å sikre god helse og livskvalitet. Våre lokallag arrangerer åpne informasjonsmøter med ulike temaer for å spre kunnskap og dele erfaringer. Temaene er ofte knyttet til demens, hjerte- og karsykdommer og folkehelse.

Innsamling til forskning 

Blide bøssebærere og aksjonister i Nasjonalforeningen Gauldal demensforening. Foto: John Lerli/Trønderbladet

Våre lokallag samler inn midler til forskning på hjerte- og karsykdommer og demens. Hver høst arrangerer vi Demensaksjonen, en informasjons- og innsamlingskampanje hvor vi setter fokus på demens og samlinger inn penger til demensforskning og våre lokale demensaktiviteter. Våre lokallag arrangerer også gjennom hele året basarer og andre aktiviteter til inntekt for forskning.   

Vil du vite mer om våre lokale aktiviteter? 

For mer informasjon om våre lokale aktiviteter og hvordan du kan engasjere deg, ta kontakt med vårt lokallag på ditt hjemsted. Dersom du ikke finner et lokallag i nærheten av der du bor, ta kontakt med fylkeskontoret i ditt fylke  så hjelper de deg med å finne frem til ditt nærmeste lokallag. Vi vil gjerne høre fra deg også dersom du ønsker å starte opp en aktivitet som ikke finnes på ditt hjemsted.

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i et av våre lokallag, og engasjere deg i våre lokale aktiviteter?

Meld deg inn i Nasjonalforeningen for folkehelsen