Innsats for andre

Demensaksjonen

Demensaksjonen, som har blitt arrangert siden år 2000, er Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige informasjons- og innsamlingskampanje hvor vi setter fokus på demens og samler inn penger til demensforskning og lokale demensaktiviteter.

Kampanjen arrangeres hvert år i uke 38 i tilknytning til den internasjonale alzheimerdagen 21. september. 

I Demensaksjonen skjer vanligvis følgende:

  • Annonsering på Facebook
  • Arbeid med å få media til å sette fokus på demens
  • Lokale informasjonsmøter
  • Stands med informasjon
  • Bøsseinnsamlinger
  • Samarbeid med skoler, blant annet ungdomsskoler med valgfaget Innsats for andre
  • Samarbeid med bibliotek

Kort informasjonsfilm