Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Jeg har vært pårørende til begge mine foreldre som hadde Alzheimer og har dermed mye erfaring med sykdommen. Jeg tror mange savner å snakke med noen som har vært gjennom liknende situasjoner og det vil jeg gjerne hjelpe til med som likeperson.

May Elin Dagsvold
Finnmark / Alta demensforening
971 48 098

Jeg er opprinnelig fra Sør-Norge, men har bodd i Kautokeino i nærmere 40 år og har god kjennskap til samisk kultur. Min erfaring med demens hos eldre har jeg fra min egen nære familie. Jeg har vært lærer, men er nå pensjonist, så du kan gjerne ringe meg.

Anne Dahl
Finnmark / Kautokeino demensforening
951 81 232

Min mor fikk diagnosen Alzheimer da hun var 75 år. De siste 4-5 årene fikk hun plass på institusjon. I de årene hun fremdeles bodde hjemme var jeg den nærmeste til å bistå henne med alt hun i stadig økende grad trengte hjelp og støtte til. Gjennom dette gjorde jeg meg mange erfaringer og refleksjoner som gjør at jeg kan være en støttespiller og samtalepartner for andre som kommer i en slik situasjon.

Unni Fornæss
Hedmark / Hamarregionen demensforening
958 46 966