Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Jeg håper jeg kan være til hjelp for andre fordi jeg har erfaring med å leve med min mann som hadde Alzheimer i flere år. Nå er han død og jeg har tid til samtale.

Hanne Carlsen
Vest-Agder / Kristiansand demensforening
900 62 476 / 380 92 008

Jeg har vært pårørende til begge mine foreldre som hadde Alzheimer og har dermed mye erfaring med sykdommen. Jeg tror mange savner å snakke med noen som har vært gjennom liknende situasjoner og det vil jeg gjerne hjelpe til med som likeperson.

May Elin Dagsvold
Finnmark / Alta demensforening
971 48 098

Jeg er opprinnelig fra Sør-Norge, men har bodd i Kautokeino i nærmere 40 år og har god kjennskap til samisk kultur. Min erfaring med demens hos eldre har jeg fra min egen nære familie. Jeg har vært lærer, men er nå pensjonist, så du kan gjerne ringe meg.

Anne Dahl
Finnmark / Kautokeino demensforening
951 81 232