Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Vigdis Fossheim

Jeg har vært pårørende til min mor som hadde demens. Jeg tenker at jeg kan være en god lytter og samtalepartner for deg, når du trenger det.

Vigdis Fossheim
Hordaland / Osterøy demensforening
951 05 468
Frøydis Flem

Mannen min fekk Alzheimerdiagnose 64 år gammal. Han hadde ingen sjukdomsinnsikt og nekta for at han var sjuk. Eg fekk ingen informasjon og hadde ingen å tale med om sjukdommen. Etter kvart fann eg min hjelper i demensforeningen. Om du treng nokon å samtale med, ta kontakt. Eg kan vera med deg som samtalepartnar og på den måten gjera kvardagen lettere.

Frøydis Flem
Møre og Romsdal / Ålesund og omegn demensforening
911 58 341

Min mor fikk diagnosen Alzheimer da hun var 75 år. De siste 4-5 årene fikk hun plass på institusjon. I de årene hun fremdeles bodde hjemme var jeg den nærmeste til å bistå henne med alt hun i stadig økende grad trengte hjelp og støtte til. Gjennom dette gjorde jeg meg mange erfaringer og refleksjoner som gjør at jeg kan være en støttespiller og samtalepartner for andre som kommer i en slik situasjon.

Unni Fornæss
Hedmark / Hamarregionen demensforening
958 46 966