Til hovedinnhold
Støtt oss

Bibliotek demensaksjonen

Bli med på å gjøre din kommune mer demensvennlig!

Det at et samfunn er demensvennlig betyr blant annet at ansatte i privat og offentlig sektor, som taxisjåfører, butikkansatte og ansatte i NAV får kunnskap om demens og hvordan de best kan hjelpe dem som har den dødelige hjernesykdommen.  Når flere har kunnskap om demens blir hverdagen enklere for dem som lever med demens.

Les mer om kampanjen for et mer demensvennlig samfunn

Ads_KUNNKSAP_2.jpg

 

Kunnskap om demens = åpenhet og forståelse

I dag er det 100 000 mennesker som har demens i Norge. Enn så lenge finnes det ingen kur eller behandling. Inntil forskningen finner svar, er det beste vi kan gjøre å møte mennesker som lever med demens med åpenhet, forståelse og medmenneskelighet.

Vi inviterer ditt bibliotek til å sette demens og alzheimer på dagsorden i forbindelse med Den internasjonale alzheimerdagen 21. september.

Mange steder markeres også Demensaksjonen 20. - 26. september. Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag har åpne møter om demens og samler inn til forskning og lokale demenstiltak over hele landet.

Tromsø kommune er med på kampanjen - det er Tromsø bibliotek også

- Demens kan ramme alle, og det å få faktakunnskap om sykdommen og lese god litteratur eller se en film om hvordan andre takler det, kan hjelpe ektefeller, barn og familie til å håndtere hverdagen og komme videre med livene sine. Mer kunnskap bidrar også til større åpenhet og mindre stigmatisering - et mer demensvennlig samfunn, sier Paul Henrik Kielland, Biblioteksjef i Tromsø. 

Biblioteket i Tromsø har satt opp en egen liste over bøker og filmer om demens.

Frivillige med personlig erfaring med demens over hele landet

Nasjonalforeningen for folkehelsen har mer enn 450 lokallag over hele landet. Blant de tillitsvalgte og medlemmene er det mange som har vært og er nærmeste pårørende til mennesker med demens eller alzheimer. De snakker gjerne om sine erfaringer, for eksempel med besøkende på biblioteket.

Wenche Størseth er leder av Follo demensforening. Hennes mann hadde demens i mange år. Det var en utfordrende og slitsom tid som har gitt viktige erfaringer. Hun følte seg ofte veldig alene. Derfor bruker hun mye tid på å spre kunnskap om demens og å være en støtte for dem som er i samme situasjon. Ingen skal, som henne, stå alene med demens. 

Ta kontakt med våre fylkeskontorer som hjelper dere med å finne aktuelle ressurspersoner.  

Unik innsikt om demens

Jannicke var bare 51 år da hun fikk diagnosen alzheimer. Hun vet hvor viktig det er at de rundt henne og samfunnet har kunnskap om sykdommen. Det bidrar til åpenhet og forståelse. 

Dagbladets journalist fulgte Jannicke gjennom et helt år for å dokumentere hvordan det er å leve med en demenssykdom.

- Det haster med å fortelle denne historien. Hun det handler om, vil ikke være i stand til det etter hvert som hjernevevet hennes dør og etterlater svarte hulrom inne i hodet, skriver Trude Lorentzen, journalist i Dagbladet.

Les mer og se filmen om Jannicke

Nyttige lenker:

Har du spørsmål? Ta kontakt med et av våre fylkeskontorer. Eller du kan sende en e-post til kampanjeleder Sissel Waagaard

Om kampanjen for et mer demensvennlig samfunn

Om demens

Hva er demens? En kort tegnefilm på 3,5 minutter

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Litteratur og filmer om demens

Bestill gratis brosjyrer om demens i vår nettbutikk