Ulike typer demens

Andre demenssykdommer

Det finnes en rekke sykdommer og tilstander som kan gi demenssymptomer.

Flere av disse tilstandene er det mulig å behandle, og det er derfor svært viktig å oppsøke lege for å få en korrekt diagnose.
Symptomer på demens kan komme av:

  • stor og langvarig bruk av alkohol eller andre rusmidler
  • vitaminmangel
  • hjernesvulster
  • hodeskader
  • hjerneblødning som forårsaker økt trykk
  • normaltrykkshydrocefalus/voksenvannhode
  • hormonubalanse
  • Infeksjoner i hjerne eller hjernehinner
  • AIDS
  • Creutzfeldt-Jakobssykdom

De fleste sykdommer som rammer hjernen vil påvirke og eventuelt skade hjernen i en slik grad at det kan føre til demens.