Demens

Hva er demens?

Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål.

Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.  Demens skyldes sykdom, og er ikke en naturlig side ved å bli eldre. 

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles innen 2050. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 2 000 er under 65 år. Dette er usikre tall, og det kan være flere. Over 400 000 er nær pårørende til en med demens.

Se Demenspodden og lær mer om hva demens er. 

Ulike typer demens

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre typer demenssykdommer. De aller fleste demenssykdommer utvikler seg slik at man gradvis blir dårligere.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40 E-post

Altfor mange som har demens mangler diagnose. Diagnose er viktig både for å utelukke annen sykdom og for å få et best mulig tilrettelagt pleie- og omsorgstilbud fra kommunen. Dessuten er det viktig å få en diagnose for å kunne planlegge for framtiden, og for å få de tjenestene det blir behov for.

I dag finnes det ingen kur mot demens, men det er mye som kan gjøres for å leve best mulig med sykdommen. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider for bedre helse- og omsorgstjenester, et mer demensvennlig samfunn, og vi finansierer forskning som kan løse demensgåten. Du kan bli medlem ved å melde deg inn i din lokale demensforening.