Til hovedinnhold
Støtt oss

Demens

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen. Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.

Demens er alvorlig sykdom som trenger systematisk oppfølging av fastlege og øvrig helsetjeneste, på lik linje med andre kroniske og dødelige sykdommer.

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få demenssykdom. Over 400 000 er nær pårørende til en med demens. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at minst 2 000 er under 65 år, men disse tallene for yngre er usikre anslag, og det kan være flere.

Demens skyldes sykdom i hjernen, og er ikke en naturlig side ved aldring. Evnen til logisk tenkning blir påvirket og etter hvert blir det vanskelig å klare seg på egenhånd og utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.

Demensforskning vi finansierer

Ulike typer demens

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre demenssykdommer. De aller fleste demenssykdommer utvikler seg slik at man gradvis blir dårligere.

Støtt demensforskningen

Er du bekymret for at du selv eller for at noen i familien har fått demens? Da er det viktig å ta kontakt med fastlegen. Det er fastlegens ansvar å starte utredning når det er mistanke om sykdom.

Les videre: Symptomer og tidlige tegn på demens.

Altfor mange som har demens mangler diagnose. Diagnose er viktig både for å utelukke annen sykdom og for å få best mulig tilrettelagt behandling og tjenester til rett tid fra kommunen. Dessuten er det viktig å få en diagnose for å kunne planlegge for framtiden.

Les videre: Etter diagnosen, hva kan du gjøre?

I dag finnes det ingen kur mot demens, men det finnes noen legemidler som kan hjelpe for noen av symptomene og det er mye som kan gjøres for å leve best mulig med sykdommen.

Interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider for bedre helse- og omsorgstjenester, et mer demensvennlig samfunn, og vi finansierer forskning som kan løse demensgåten.

Du kan bli medlem ved å melde deg inn i din lokale demensforening.