Ulike typer demens

Demens med Lewy-legemer

Demens med Lewy-legemer har symptomer som stivhet i armer og ben, treghet i bevegelsene, synshallusinasjoner og vrangforestillinger, for eksempel mistenksomhet.

Demens med Lewy-legemer og alzheimers sykdom har mange likhetstrekk. Det er likevel regnet som en egen sykdom, fordi det er forskjellige proteiner som rammer andre steder i hjernen enn det som er typisk ved alzheimers sykdom.

Årsaker til demens med Lewy-legemer

Vi vet lite om hvorfor demens med Lewy-legemer oppstår. Det ser ut til å være tilfeldig, men gener kan spille noe rolle. Det kan dreie seg om mange ulike gener, som hver gir et lite bidrag til sykdomsrisiko.

Symptomer og diagnose

Diagnosen stilles på bakgrunn av typiske symptomer som: stivhet i armer og ben, treghet i bevegelsene, periodevise synshallusinasjoner og vrangforestillinger, som f.eks. mistenksomhet.

Hukommelsessvikt er også en del av symtombildet, men oftest på en annen måte enn ved alzheimers sykdom. Det er også typisk at man tidlig i forløpet av sykdommen får sviktende evne til å planlegge, koordinere, regulere, iverksette og gjennomføre sammensatte mentale operasjoner, samt at orienteringsevnen påvirkes. Falltendens og svingende bevissthet kan forekomme. Symptomene kan ligne både på alzheimers sykdom og parkinsons sykdom. Symptomene varierer ofte fra dag til dag, og i løpet av dagen. Drøyt 15 prosent av dem som har demens har denne typen. De fleste som får demens med Lewy-legemer er over 70 år.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40 E-post

Hukommelsesproblemer, mestringssvikt  og språkproblemer er ikke alltid til stede tidlig i forløpet, men det kan bli mer framtredende etter hvert.

Noe av det mest typiske ved demens med Levy-legemer er at symptomene varierer mye. Dette kan vise seg som akutte endringer i bevissthetsnivå og oppmerksomhet. En kan plutselig bli fjern, desorientert og døsig, slik at evnen til kommunikasjon påvirkes i betydelig grad. Det kan så relativt plutselig gå over og man kan virke mer våken og kontaktbar igjen. De motoriske symptomene ligner på parkinsons sykdom, med langsomme bevegelser, skjelvinger og stivhet i kroppen. Ofte oppleves urolig søvn. Illusjoner og synshallusinasjonene kan være et plagsomt symptom. Utfordringen for personen selv og pårørende er ofte knyttet til disse symptomene. 

Behandling

Det finnes ikke medisiner som kan behandle eller kurere demens med Levy-legemer. Medisiner mot parkinson kan hjelpe på ved typiske parkinsonsymptomer. Noen har også nytte av medisiner som gis ved Alzheimers sykdom. Det er viktig å vite at antipsykotiske medisiner kan øke parkinsonsymptomer, og også være direkte farlig for personer som har demens med Lewy-legemer.