Til hovedinnhold
Støtt oss

Ulike typer demens

Parkinson og demens

Demens ved Parkinsons sykdom kjennetegnes særlig av at det tar lang tid å tenke, snakke og utføre aktiviteter.

Parkinsons sykdom rammer rundt én prosent av befolkningen over 65 år. Parkinsons sykdom er beslektet med demens med lewylegemer. Demens ved Parkinson medfører gjerne mindre problemer med å orientere seg i tid og sted, og mindre hukommelsesproblemer for daglige hendelser, enn ved Alzheimers sykdom.

Det er vanlig at tempoet i bevegelsene senkes, og man har behov for lang tid til både å utføre aktiviteter og til å tenke. Ofte kan omgivelsene oppleve det kommer svar på spørsmål lenge etter det ble stilt.

Sykdomsutvikling og behandling av Parkinsons sykdom

Omtrent 25-30 prosent av alle som har Parkinsons sykdom har også demens. Forekomsten øker med tiden, og den gjennomsnittlige varighet fra parkinsondiagnosen stilles til utviklingen av demens, er omtrent ti år.

Demens ved Parkinsons sykdom kan opptre i alle faser av sykdommen. Dersom demens opptrer innen de første ett til to årene av sykdommen, der de motoriske symptomene er lite til stede, skal diagnosen i henhold til dagens kriterier være demens med demens med lewylegemer, og ikke Parkinsons sykdom.

Demenstilstanden ved Parkinsons sykdom forverres over tid, og det finnes ingen kurerende behandling. Noen kan ha effekt av medisiner som gis ved alzheimer. Behandling av Parkinsons sykdom må følges nøye opp, fordi for høye doser av medisinene kan forsterke, eller utløse psykotiske symptomer.

Demensforskning vi finansierer