Ulike typer demens

Parkinsons og demens

Demens ved Parkinsons sykdom kjennetegnes av at tempoet i bevegelsene senkes, og at det tar lang tid å både tenke, snakke og å utføre aktiviteter.

Parkinsons sykdom rammer cirka én prosent av befolkningen over 65 år. Parkinsons sykdom er noe beslektet med demens med Lewy-legeme. Demens ved Parkinson medfører gjerne mindre problemer med å orientere seg i tid og sted, og mindre hukommelsesproblemer for daglige hendelser enn ved Alzheimers sykdom. Det er vanlig at tempoet i bevegelsene senkes, og man har behov for lang tid til både å utføre aktiviteter og til å tenke. Ofte kan omgivelsene oppleve at det kommer svar på spørsmål lenge etter at det ble stilt.

Behandling

Fire av fem personer som har Parkinsons sykdom utvikler demens. Demenstilstanden ved Parkinsons sykdom forverres over tid og det finnes ingen kurerende behandling. Noen kan ha effekt av medisiner som gis ved Alzheimers sykdom. Behandling av Parkinsons sykdom må følges opp nøye, fordi for høye doser av medisinene kan forsterke eller utløse psykotiske symptomer.