Til hovedinnhold
Støtt oss

Ulike typer demens

Vaskulær demens

Vaskulær demens skyldes skader på grunn av endring i blodsirkulasjonen i hjernen.

Hjerneblødning/blodpropp, det vi kaller hjerneslag er den vanligste årsaken. Selv ett enkelt hjerneslag kan føre til demens hvis det har skjedd i spesielle områder i hjernen og tilstanden kan forverres etter nye hjerneslag. En annen årsak kan være sykdom i de små, dypereliggende blodkar i hjernen. Sviktende blodtilførsel til hjernen, for eksempel ved hjertestans kan også være en årsak.

For at legen skal kunne fastslå at det er vaskulær demens, må det være tegn på sykdom, knyttet til endret blodsirkulasjon i hjernen. Det kan være lammelser, utslag på reflekser eller lignende, og røntgenundersøkelser som CT eller MR, viser skade i hjernen.

Symptomer på Vaskulær demens

Vaskulær demens kan oppstå i alle deler av hjernen. Derfor varierer symptomene etter hvilke områder som er påvirket. Ofte er det problemer med hukommelse, konsentrasjon, språk og det å finne frem. Symptomene kan oppstå gradvis eller brått.

Vaskulær demens medfører ofte at personen blir mer passiv, treg og initiativløs. Mange kan ha Alzheimers sykdom og vaskulær demens samtidig. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom alzheimer og demens som skyldes skader i de små blodårene i hjernen. Man anslår at omkring 15-20 prosent av alle som har demens, har vaskulær demens.

Typiske endringer ved vaskulær demens kan være

  • senket tempo i fysisk aktivitet
  • hukommelsesproblemer
  • sviktende forståelse og handlingssvikt
  • initiativløshet
  • tristhet og depresjon

Bare forskning kan knekke demenskoden

Ingen har overlevd demens. Ennå. Bare forskning kan knekke demenskoden. Derfor inviterer vi deg til å støtte Nasjonalforeningens demensdugnad.

Årsaker til Vaskulær demens

Alle sykdommer som rammer blodsirkulasjonen i hjernen, vil kunne gi skader i hjernen. Dette kan ha betydning for mental og kognitiv funksjon, og kan føre til demens.

Det er mange risikofaktorer som kan ha betydning for utvikling av slike skader

Med unntak av noen svært sjeldne former er heller ikke vaskulær demens arvelig. Imidlertid kan noen av risikofaktorene som er knyttet til helse og livsstil, være det.

Behandling av Vaskulær demens

Behandling av vaskulær demens dreier seg om å forebygge at ytterligere skader i hjernen oppstår. Det kan være å forebygge nye blodpropper og slag med blodfortynnende medisin, eller behandle atrieflimmer, slik at det ikke dannes blodpropper. Det finnes ingen behandling som kan reversere vaskulær demens.

Demensforskning vi finansierer

Blandingsdemens

Mange har en blandingsform av Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Pasienter med denne formen for blandingsdemens kan ha nytte av medisiner utviklet for å bremse Alzheimers sykdom. Ved ren vaskulær demens er det ikke holdepunkter for at denne type legemidler har effekt.

Sjansen for å få vaskulær demens øker med alderen, og da er det også mer vanlig med blandingsformer av demens.