Til hovedinnhold
Støtt oss

Ulike typer demens

Vaskulær demens

Vaskulær demens skyldes skader på grunn av endring i blodsirkulasjonen i hjernen.

Vaskulær demens kan oppstå for eksempel etter akutte hjerneslag, blodpropp eller drypp, og tilstanden kan forverres etter nye hjerneslag eller drypp.

For at legen skal kunne fastslå at det er vaskulær demens, må det være tegn på sykdom, knyttet til endret blodsirkulasjon i hjernen. Det kan være lammelser, utslag på reflekser eller lignende, og røntgenundersøkelser som CT eller MR, viser skade i hjernen. 

Symptomer på Vaskulær demens

Symptomene ligner symptomene på Alzheimers sykdom. Vaskulær demens medfører ofte at personen blir mer passiv, treg og initiativløs. Mange kan ha Alzheimers sykdom og vaskulær demens samtidig. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom alzheimer og demens som skyldes skader i de små blodårene i hjernen. Omkring 20 prosent av alle som har demens, har vaskulær demens. 

Typiske endringer ved vaskulær demens kan være

  • senket tempo i fysisk aktivitet
  • hukommelsesproblemer
  • sviktende forståelse og handlingssvikt
  • initiativløshet
  • tristhet og depresjon

Årsaker til Vaskulær demens

Alle sykdommer som rammer blodsirkulasjonen i hjernen, vil kunne gi skader i hjernen. Dette kan ha betydning for mental og kognitiv funksjon, og kan gi føre til demens.

Det er mange risikofaktorer som kan ha betydning for utvikling av slike skader

Behandling 

Behandling av vaskulær demens dreier seg om å forebygge at ytterligere skader i hjernen oppstår. Det kan være å forebygge nye blodpropper og slag med blodfortynnende medisin, eller behandle atrieflimmer, slik at det ikke dannes blodpropper. Det finnes ingen behandling som kan reversere vaskulær demens.

Mange har en blandingsform av Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Det ser ut til at pasienter med vaskulær demens kan ha nytte av medisiner beregnet for Alzheimers sykdom.