Ulike typer demens

Vaskulær demens

Vaskulær demens skyldes hjerneslag eller hjerneblødning. Noen ganger kan det skyldes manglende blodtilførsel, som medfører surstoffmangel i hjernen.

Vaskulær demens skyldes endring i blodsirkulasjonen i hjernen. Det kan oppstå etter akutte hjerneslag og tilstanden kan forverres raskt, for eksempel etter nye hjerneslag eller drypp. 

For at legen skal kunne fastslå at det er vaskulær demens, må generelle kriterier for demens være oppfylt. Det må også være tegn på sykdom i hjernen, slik som lammelser, utslag på reflekser eller lignende. Røntgenundersøkelse ved CT eller MR skal også vise skade i hjernen.

Symptomer

Vaskulær demens medfører ofte at en bli mer passiv og treg, og at evnen til å ta initiativ svekkes. Mange lider av alzheimers sykdom og vaskulær demens samtidig. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom alzheimers sykdom og demens som skyldes skader i de små blodårene i hjernen. Omkring 20 prosent av alle som har demens, har også vaskulær demens.

Typiske endringer ved vaskulær demens kan være:

  • Senket tempo i fysisk aktvitet
  • Hukommelsesproblemer
  • Sviktende forståelse og handlingssvikt
  • Initiativløshet
  • Tristhet og depresjon

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40 E-post

Årsaker

Alle sykdommer som rammer blodsirkulasjonen i hjernen, vil kunne gi skader i hjernen. Dette kan ha betydning for mental og kognitiv funksjon, og kan gi demens. Det er mange risikofaktorer har betydning for utvikling av slike skader: høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, røyking og inaktivitet.

Behandling

Behandling av vaskulær demens dreier seg om å forebygge årsakene til at ytterligere skader i hjernen oppstår. Det kan dreie seg om å forebygge nye blodpropper og slag med blodfortynnende medisin, eller behandle atrieflimmer, slik at det ikke dannes blodpropper. Det finnes ingen behandling som kan reversere vaskulær demens.

Mange har en blandingsform av alzheimers sykdom og vaskulær demens. Det ser ut til at det ha nytte av medisiner beregnet for alzheimers sykdom.