Til hovedinnhold
Støtt oss

Hjerte- og karsykdommer

Medisiner ved hjerte- og karsykdom

I tillegg til sunne levevaner, er medisiner viktig for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.

Det kan være vanskelig å motivere seg for å ta medisiner, spesielt dersom du må bruke dem resten av livet. Kunnskap om hvordan medisinene virker, og hvorfor det er viktig å ta dem, gjør det lettere å akseptere medisinbruk. Medisinene nevnt i denne artikkelen skal ikke bare forhindre tilbakefall og redusere symptomer, men kan også forbedre livskvalitet og forlenge livet.

Ikke glem å ta hjertemedisinen

Det kan være vanskelig å huske å ta medisinene til forskjellige tidspunkt. Å glemme å ta medisin, kan imidlertid gi svært uheldige konsekvenser. Ved å lage gode rutiner, som for eksempel å ta medisinene til frokost hver dag, vil risikoen for å glemme å ta dem reduseres. På apoteket kan du også kjøpe esker for medisinene (dosetter), som gjør det lettere å huske når, hvor mange og hva slags piller du skal ta.

Lytt til Hjertepodden - med spesialsykepleier Øivind Kristensen om medisinbruk ved hjerte- og karsykdom

Generelt om bivirkninger

Alle medisiner kan gi bivirkninger. Det vanligste er at bivirkningene er moderate og forbigående, og oppstår ved oppstart eller økning av doser. Se pakningsvedlegget for mer informasjon om bivirkninger for hver enkelt medisin. Selv om listen med bivirkninger kan være lang, er det viktig å være oppmerksom på at mange ikke opplever ubehag når de tar medisinene.

Opplever du ubehagelige bivirkninger av de medisinene du tar, er det viktig at du tar kontakt med legen. Oftest finnes det andre typer medikamenter du kan bytte til. Mange av dem som opplever ubehag, blir kvitt disse dersom de reduserer dosene, og bruker langt tid på å øke dem igjen. Noen ønsker å justere medisinmengden, men da er det viktig å ta dette opp med legen, og unngå «selvmedisinering».

Å redusere eller slutte med en eller flere medisiner, kan øke risikoen for sykdom, og i noen tilfeller være direkte farlig.  

Betennelsesdempende og smertestillende

Betennelsesdempende og smertestillende tabletter som Ibux, Naproxen, Voltarol og Voltaren øker risikoen for hjerte- og karsykdom. De som allerede har hjertesykdom, eller har høy risiko for slik sykdom, bør unngå disse medisinene. Førstevalget ved smerter og betennelser, bør være legemidler som inneholder paracetamol.

Medikamenter ved behandling av hjerte- og karsykdommer

I denne oversikten finner du informasjon om de vanligste medikamentene som brukes ved behandling av hjerte- og karsykdommer, hvordan de virker, og vanlige bivirkninger. Oversikten er ikke komplett, men inneholder noen eksempler fra hver medikamentgruppe.

Vi understreker at denne informasjonen ikke skal erstatte råd fra legemiddelprodusent, apotek, eller lege.

ACE-hemmere ved hjertesvikt

ACE-hemmere utvider blodårene og reduserer blodtrykket. Medikamentene er en viktig del av behandlingen ved hjertesvikt, og bidrar til å styrke hjertet og redusere plagene som følge av sykdommen. I tillegg til blodtrykksbehandling og behandling av hjertesvikt, er ACE-hemmere gunstig for de som har hatt store hjerteinfarkt.

Les om

Bivirkninger av ACE-hemmere

Tørrhoste, svimmelhet og tretthet. Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon.

De vanligste ACE-hemmere:

 • Captopril
 • Enalapril
 • Lisinopril
 • Ramipril
 • Renitec
 • Triatec
 • Zestril

Angiotensin II-hemmere ved høyt blodtrykk og ved hjertesvikt

Disse medikamentene utvider blodårene og reduserer blodtrykket. De brukes ved høyt blodtrykk og ved hjertesvikt.

Les videre om

Bivirkninger av Angiotensin II-hemmere

Gir som regel ingen, eller få bivirkninger. Lette bivirkninger kan forekomme i form av svimmelhet, hodepine og tretthet. Brukes med forsiktighet hvis du har nedsatt nyrefunksjon.

De vanligste medisinene

 • Aprovel
 • Atacand
 • Candesartan
 • Cozaar
 • Diovan
 • Losartan
 • Teveten
 • Valsartan

Betablokkere 

Betablokkere senker puls og blodtrykk, slik at hjertet kan pumpe lettere. Medikamentene motvirker brystsmerter, og har også vist seg å beskytte mot nye hjerteinfarkt. Betablokkere brukes etter hjerteinfarkt, ved angina pectoris, ved hjertesvikt, hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen og ved høyt blodtrykk.

Les om

Bivirkninger av betablokkere

Tretthet, konsentrasjonsproblemer, kalde fingre og tær, kvalme, impotens og dårlig søvn. Har du astma eller lungesykdom, må du være ekstra varsom med betablokkere.

Vanlige betablokker

 • Atenolol
 • Bisoprolol
 • Carvedilol
 • Emconcor
 • Metoprolol
 • Selozok
 • Sotalol
 • Tenormin

Blodfortynnende medisiner forhindrer blodpropper

De blodfortynnende medisinene kan deles inn etter bruksområder. Vi har noen som brukes for å forebygge angina pectoris og hjerteinfarkt, noen som brukes for å forebygge hjerneslag, og andre som brukes når du har fått gjort en utblokking. Hensikten med dem alle, er å forhindre at det dannes blodpropper. Blodpropper i hjertet fører til hjerteinfarkt, og blodpropper i hjernen fører til hjerneslag.

Les om 

Albyl-E brukes for å forebygge hjertesykdom hos personer med økt risiko, og for å hindre nye tilfeller etter at man har fått sykdommene angina pectoris eller hjerteinfarkt.

Marevan, Pradaxa, Xarelto og Eliquis forebygger blodpropp mye mer effektivt enn Albyl-E, dersom du har atrieflimmer. Medisinene brukes for å forebygge hjerneslag. Hvis du har fått operert inn en metallklaff i hjertet, er du også avhengig av blodfortynnende behandling (Marevan).

Du bør ikke bruke naturmedisin eller kosttilskudd sammen med Marevan, Pradaxa, Xarelto, Lixiana og Eliquis, da det kan svekke eller øke den blodfortynnende virkningen.

Bruker du Marevan, må legen følge opp dine INR-verdier (International Normalized Ratio). INR er et mål på når blodet begynner å klumpe seg sammen (levringsevne). Jo høyere INR-verdi jo større er blødningsfaren. Har du lav INR-verdi er faren for å utvikle blodpropp større. Det er viktig å merke seg at INR-verdier varierer over tid, blant annet avhengig av fysisk aktivitet og kosthold. Derfor er det helt nødvendig å kontrollere dem regelmessig.

Du som bruker Pradaxa, Xarelto eller Eliquis trenger ikke måle INR eller ta andre blodprøver for å måle når blodet begynner å klumpe seg sammen.

Plavix, Efient og Brilique brukes etter utblokking av koronararteriene i hjertet. De forhindrer at åren skal tettes igjen av en blodpropp.

Bivirkninger av blodfortynnende medisiner

Alle medisinene gir økt risiko for blødning, blåmerker, halsbrann, og fordøyelsesplager.

Vanlige medisiner

 • Albyl-E
 • Brilique
 • Clopidogrel
 • Efient
 • Eliquis
 • Lixiana
 • Plavix
 • Pradaxa
 • Marevan
 • Xarelto

Når du tar blodfortynnende midler, er det veldig viktig å følge legens anvisninger. Hopper du over, eller glemmer medisinen et par dager, øker risikoen for komplikasjoner, som hjerneslag og hjerteinfarkt, raskt. Tar du derimot for mange, kan det gi alvorlige blødninger.

Les om

Besøker du tannlege eller andre leger, bør du alltid si fra om at du bruker blodfortynnende medisiner. Spesielt er dette viktig før operasjoner (også små inngrep) og undersøkelser som innebærer stikk.

Digitalis ved atrieflimmer og hjertesvikt

Digitalis ble opprinnelig laget av planten revebjelle, og er den eldste hjertemedisinen vi kjenner til. I dag fremstilles digitalis syntetisk og brukes først og fremst for å regulere hjerterytmen ved atrieflimmer, og for å styrke hjertets pumpekraft ved hjertesvikt.

Digitalis må tas etter nøye anvisning fra lege for å unngå alvorlige bivirkninger.

Les om

Bivirkninger av Digitalis

Rytmeforstyrrelser, rask hjertebank, hodepine, kvalme, tretthet, synsforstyrrelser og forvirring.

Eksempel på digitalis er

 • Digoxin

Kalsiumblokkere ved høyt blodtrykk og angina pectoris

Kalsiumblokkere reduserer belastningen på hjertet ved å utvide blodårene. Medisinen brukes mot høyt blodtrykk og angina pectoris. Noen typer (Isoptin) egner seg også ved rytmeforstyrrelser.

Les om

Bivirkninger av kalsiumblokkere

Hevelser i beina, kvalme, svimmelhet, lav puls, lavt blodtrykk  og rødming.

Vanlige kalsiumblokkere

 • Adalat
 • Amlodipin
 • Cardizem
 • Isoptin
 • Norvasc
 • Plendil
 • Zandip

Kolesterolsenkende medisiner ved risiko for hjerte- og karsykdom

Medisinene reduserer nivået av kolesterol i blodet. De brukes av personer som har høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. De brukes også av de som har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag for å forebygge tilbakefall.

Les om

Bivirkninger av kolesterolsenkende medisiner

Muskelverk/stivhet i muskler, magesmerter eller treg/løs avføring, søvnproblemer eller hodepine.

Vanlige medisiner

 • Atorvastatin
 • Crestor
 • Ezetrol
 • Lovastatin
 • Lescol
 • Lipitor
 • Pravachol
 • Simvastatin
 • Zocor

Nitrater ved angina pectoris

Nitrater virker smertedempende ved å utvide blodårene, slik at hjertemuskelen får økt tilførsel av oksygen. Brukes ved angina pectoris. Finnes som tabletter, plaster og spray. Tabletter og spray legges/sprayes under tungen når man kjenner brystsmerter.

Les om

Bivirkninger av nitrater

Hodepine, rødme, svimmelhet, lavt blodtrykk og hurtig puls.

Vanlige medisiner

 • Imdur
 • Ismo
 • Monoket OD
 • Nitroglycerin
 • Sorbangil

Rytmestabiliserende ved atrieflimmer

Ved atrieflimmer og andre forstyrrelser i hjerterytmen, kan det være behov for medisiner som stabiliserer rytmen.

Les om

Eksempler på aktuelle medisiner ved atrieflimmer:

Cordarone

Demper hjertets elektriske impulser og motvirker på denne måten rask og uregelmessig hjerterytme.

Bivirkninger av cordarone

Kan ha en rekke alvorlige bivirkninger som begrenser langtidsbruken.

Det er viktig å følge doseringsanvisningen nøye, og være oppmerksom på eventuelle bivirkninger, som f. eks. overfølsomhet for sollys (unngå soling og benytt en effektiv solkrem med høy beskyttelsesfaktor når du er ute).

Du vil også måtte ta blodprøver regelmessig for blant annet å kontrollere lever og stoffskifte.

Multaq

Hjelper med å regulere hjerterytmen og hindrer tilbakefall av atrieflimmer.

Bivirkninger av Multaq

Diaré, kvalme, oppkast eller buksmerter, tretthet, langsomme hjerteslag og hudproblemer. Kan også påvirke nyre- og leverfunksjonen.

Tambocor

Brukes til forebyggende behandling av forstyrrelser i hjerterytmen og mot høy puls. Har du hjertesvikt eller hjerteinfarkt bør ikke Tambocor brukes på grunn av fare for alvorlig rytmeforstyrrelse.

Bivirkninger av Tambocor

Svimmelhet, synsforstyrrelser, hodepine, kvalme og oppkast.

Isoptin

Brukes ved høy puls, og ved atrieflimmer og flutter.

Bivirkninger av Isoptin

Tretthet, lav puls, kvalme, hevelse i bena og lavt blodtrykk.

Brukes ved forstyrrelser i hjerterytmen som kommer fra både forkamre og hovedkamre.

Sotalol

Brukes ved rask puls.

Bivirkninger av Sotalol

Tretthet, lav puls, muskelkramper, kalde fingre og tær, kvalme, impotens, synsforstyrrelser og dårlig søvn.

Les om

SGLT2-hemmere ved hjertesvikt

Reduserer risiko for død hos de med hjertesvikt med nedsatt pumpefunksjon. Reduserer sykehusinnleggelse hos alle som har hjertesvikt.

Bivirkninger av SGLT2-hemmere

Utslett og kløe, urinveisinfeksjon, ryggsmerter, svimmelhet, økt urinutskillelse og lavt blodsukker.

Vanlige medisiner

 • Forxiga
 • Jardiance

Vanndrivende (Diuretika) ved blant annet ved hjertesvikt

Vanndrivende medisiner reduserer væskemengden i kroppen og avlaster på denne måten hjertet. Brukes ved hjertesvikt, høyt blodtrykk og væskeopphopning i kroppen.

Les om

Bivirkninger av vanndrivende medisiner

Tørste, svimmelhet, tretthet, vannlatningstrang eller leddsmerter.

Vanlige medisiner

 • Burinex
 • Diural
 • Centyl
 • Esidrex
 • Furix (Retard)
 • Furosemid
 • Lasix Retard

Aldosteron-hemmere

Aldosteron-hemmere er en annen type vanndrivende medisin. Medisinen brukes ved hjertesvikt, høyt blodtrykk, og ved væskeopphopning i leveren og beina.

Bivirkninger av Aldosteron-hemmere

Høyt nivå av kalium i blodet, diaré, kvalme, hodepine, tretthet og mageplager. Aldosteron-hemmere kan gi brystutvikling og impotens hos menn, og blødning etter overgangsalder hos kvinner.

 • Spironolakton (Aldactone, Spirix)
 • Eplerenon (Inspra)