Hjerte- og karsykdommer

Medisiner ved hjerte- og karsykdom

I tillegg til sunne levevaner, er medisiner viktig for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.

Det kan være vanskelig å motivere seg for å ta medisiner, spesielt dersom du må bruke dem resten av livet. Kunnskap om hvordan medisinene virker og hvorfor det er viktig å ta dem, gjør det lettere å akseptere medisinbruk. Medisinene nevnt i denne artikkelen skal ikke bare forhindre tilbakefall og redusere symptomer, men kan også forbedre livskvalitet og forlenge livet ditt.

Husk å ta medisinen din!

Det kan være vanskelig å huske å ta medisinene til forskjellige tidspunkt gjennom dagen. Å glemme å ta medisinen sin, kan imidlertid gi svært uheldige konsekvenser. Ved å lage gode rutiner, som for eksempel å ta medisinene til frokost hver dag, vil risikoen reduseres for å glemme å ta medisinene. På apoteket kan du også kjøpe esker for medisinene (dosetter), som gjør det lettere å huske når, hvor mange og hva slags piller du skal ta.

Lytt til Hjertepodden - med spesialsykepleier Øivind Kristensen om medisinbruk ved hjerte- og karsykdom

Generelt om bivirkninger

Alle medisiner kan gi bivirkninger. Det vanligste er at bivirkningene er moderate og forbigående og oppstår ved oppstart eller ved økning i dosen av en medisin. Se pakningsvedlegget for mer informasjon om bivirkninger for hver enkelt medisin. Selv om listen med bivirkninger kan være lang, er det viktig å være oppmerksom på at det er mange som ikke opplever ubehag når de tar medisinene sine.

Opplever du ubehagelige bivirkninger av de medisinene du tar, er det viktig at du tar kontakt med legen for få endringer. Som oftest finnes det andre typer medikamenter du kan bytte til. Dersom du ønsker å justere medisinmengden må dette bare skje i samråd med legen. Mange av dem som opplever ubehag blir kvitt disse dersom de reduserer dosene av medisinene og bruker langt tid på å øke dem igjen.

I denne oversikten finner du informasjon om de vanligste medikamentene som brukes ved behandling av hjerte- og karsykdommer, hvordan de virker og deres vanlige bivirkninger. Oversikten er ikke en komplett, men inneholder noen eksempler fra hver medikamentgruppe.

Under finner du en oversikt over de vanligste hjertemedisinene.

Vi understreker at denne informasjonen ikke skal erstatte råd fra legemiddelprodusent, apotek, eller lege.

 

ACE-hemmere

ACE-hemmere utvider blodårene og reduserer blodtrykket. Medikamentene er en viktig del av behandlingen ved hjertesvikt og bidrar til å styrke hjertet og redusere plagene som følge av sykdommen. I tillegg til blodtrykksbehandling og hjertesvikt er ACE-hemmere gunstig for enkelte etter hjerteinfarkt.

Bivirkninger: Tørrhoste, svimmelhet og tretthet. Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon.

De vanligste ACE-hemmere:

 • Captopril
 • Enalapril
 • Lisinopril
 • Ramipril
 • Renitec
 • Triatec
 • Zestril

Angiotensin II-hemmere

Disse medikamentene utvider blodårene og reduserer blodtrykket. De brukes ved høyt blodtrykk og ved hjertesvikt.

Bivirkninger: Gir som regel ingen eller få bivirkninger. Lette bivirkninger kan forekomme i form av svimmelhet, hodepine og tretthet. Brukes med forsiktighet hvis du har nedsatt nyrefunksjon.

De vanligste medisinene:

 • Aprovel
 • Atacand
 • Candesartan
 • Cozaar
 • Diovan
 • Losartan
 • Teveten
 • Valsartan

Betablokkere

Betablokkere senker puls og blodtrykk slik at hjertet kan pumpe lettere. Medikamentene motvirker brystsmerter og har også vist seg å beskytte mot nye hjerteinfarkt. Betablokkere brukes etter hjerteinfarkt, ved angina pectoris, ved hjertesvikt, hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen og ved høyt blodtrykk.

Bivirkninger: Tretthet, konsentrasjonsproblemer, kalde fingre og tær, kvalme, impotens og dårlig søvn. Har du astma eller lungesykdom, må du være ekstra varsom med betablokkere.

Vanlige betablokker:

 • Atenolol
 • Bisoprolol
 • Carvedilol
 • Emconcor
 • Metoprolol
 • Selozok
 • Sotalol
 • Tenormin

Blodfortynnende medisiner

De blodfortynnende medisinene kan deles inn etter bruksområder. Vi har noen som brukes for å forebygge angina pectoris og hjerteinfarkt, noen som brukes for å forebygge hjerneslag og andre som brukes når du har fått gjort en utblokking. Hensikten med dem alle er å forhindre at det dannes blodpropper.

Få råd fra fagfolk om hjerte- og karsykdommer

Hjertelinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Hjertelinjen er åpen mandag til fredag kl. 10-14.

23 12 00 50 E-post

Albyl-E brukes for å forebygge og etter at man har fått sykdommene angina pectoris og hjerteinfarkt. Marevan, Pradaxa, Xarelto og Eliquis forebygger blodpropp når du har atrieflimmer mye mer effektivt enn Albyl-E. Medisinene brukes for å forebygge hjerneslag. Dersom du har fått operert inn en metallklaff i hjertet er du også avhengig av blodfortynnende behandling (Marevan). Du bør ikke bruke naturmedisin eller kosttilskudd sammen med disse tre blodfortynnende medisinene da det kan svekke eller øke den blodfortynnende virkningen.

 Hvis du bruker Marevan må legen følge opp dine INR-verdier (International Normalized Ratio). INR er et mål på når blodet begynner å klumpe seg sammen (levringsevne). Jo høyere INR-verdi jo større er blødningsfaren, har du lav INR-verdi har du større fare for å utvikle blodpropp. Det er viktig å merke seg at INR-verdier varierer over tid, blant annet avhengig av fysisk aktivitet og kosthold. Derfor er det helt nødvendig å kontrollere dem regelmessig. Du som bruker Pradaxa, Xarelto eller Eliquis trenger ikke måle INR eller ta andre blodprøver for å måle når blodet begynner å klumpe seg sammen.

Plavix, Efient og Brilique brukes etter utblokking av koronararteriene i hjertet. De forhindrer at åren skal gå tett igjen av en blodpropp.

Bivirkninger: Alle medisinene gir økt risiko for blødning, blåmerker, halsbrann, og fordøyelsesplager.

Vanlige medisiner:

 • Albyl-E
 • Brilique
 • Clopidogrel
 • Efient
 • Eliquis
 • Plavix
 • Pradaxa
 • Marevan
 • Xarelto

 Når du tar blodfortynnende midler, er det veldig viktig å følge legens anvisninger. Hopper du over eller glemmer medisinen et par dager øker risikoen for komplikasjoner, som hjerneslag og hjerteinfarkt, raskt. Tar du derimot for mange kan det gi deg alvorlige blødninger. Besøker du tannlege eller andre leger, bør du alltid si fra om at du bruker blodfortynnende medisiner. Spesielt er dette viktig før operasjoner (også små inngrep) og undersøkelser som innebærer stikk.

Digitalis

Digitalis ble opprinnelig laget av revebjelleplanten, og er den eldste hjertemedisinen vi kjenner til. I dag fremstilles digitalis syntetisk og brukes først og fremst for å regulere hjerterytmen ved atrieflimmer og for å styrke hjertets pumpekraft ved hjertesvikt.

Digitalis må tas etter nøye anvisning fra lege for å unngå alvorlige bivirkninger.

Bivirkninger: Rytmeforstyrrelser, rask hjertebank, hodepine, kvalme, tretthet, synsforstyrrelser og forvirring.

Eksempel på digitalis er:

 • Digoxin

Kalsiumblokkere

Kalsiumblokkere reduserer belastningen på hjertet ved å utvide blodårene. Medisinen brukes mot høyt blodtrykk og angina pectoris. Noen typer egner seg også ved rytmeforstyrrelser.

Bivirkninger: Hevelser i beina og rødme

Vanlige kalsiumblokkere:

 • Adalat
 • Amlodipin
 • Cardizem
 • Isoptin
 • Norvasc
 • Plendil
 • Verakard
 • Zandip

Kolesterolsenkende, statiner

Medisinene reduserer nivået av kolesterol i blodet. De brukes av personer som har høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. De brukes også av de som har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag for å forebygge tilbakefall.

Bivirkninger: Muskelverk/stivhet i muskler, magesmerter eller treg/løs avføring, søvnproblemer eller hodepine.

Vanlige medisiner:

 • Atorvastatin
 • Crestor
 • Ezetrol
 • Lovastatin
 • Lescol
 • Lipitor
 • Pravachol
 • Simvastatin
 • Zocor

Nitrater

Nitrater virker smertedempende ved å utvide blodårene slik at hjertemuskelen får økt tilførsel av oksygen. Brukes ved angina pectoris. Finnes som tabletter, plaster og spray. Tabletter og spray legges/sprayes under tungen når man kjenner brystsmerter.

Bivirkninger: hodepine, rødme, svimmelhet, lavt blodtrykk og hurtig puls.

Vanlige medisiner:

 • Imdur
 • Ismo
 • Monoket OD
 • Nitroglycerin
 • Sorbangil

Rytmestabiliserende

Ved atrieflimmer og andre forstyrrelser i hjerterytmen kan det være behov for medisiner som stabiliserer rytmen. Her følger noen eksempler på aktuelle medisiner:

Cordarone

Demper hjertets elektriske impulser og motvirker på denne måten rask og uregelmessig hjerterytme.

Bivirkninger: Kan ha en rekke alvorlige bivirkninger som begrenser langtidsbruken. Det er viktig å følge doseringsanvisningen nøye og være oppmerksom på eventuelle bivirkninger, som f. eks. overfølsomhet for sollys (unngå soling og benytt en effektiv solkrem med høy beskyttelsesfaktor når du er ute). Du vil også måtte ta blodprøver regelmessig for blant annet å kontrollere lever og stoffskifte.

Multaq

Hjelper med å regulere hjerterytmen og hindrer tilbakefall av atrieflimmer.

Bivirkninger: Diaré, kvalme, oppkast eller buksmerter, tretthet, langsomme hjerteslag og hudproblemer. Kan også påvirke nyre- og leverfunksjonen.

Tambocor

Brukes til forebyggende behandling av forstyrrelser i hjerterytmen og mot høy puls. Har du hjertesvikt eller hjerteinfarkt bør ikke Tambocor brukes på grunn av fare for alvorlig rytmeforstyrrelse.

Bivirkninger: Svimmelhet, synsforstyrrelser, hodepine, kvalme og oppkast.

Vanndrivende (Diuretika)

Vanndrivende medisiner reduserer væskemengden i kroppen og avlaster på denne måten hjertet. Brukes ved hjertesvikt, høyt blodtrykk og væskeopphopning i kroppen.

Bivirkninger: Tørste, svimmelhet, tretthet, vannlatningstrang eller leddsmerter.

Vanlige medisiner:

 • Burinex
 • Diural
 • Centyl
 • Esidrex
 • Furix (Retard)
 • Furosemid
 • Lasix Retard

Aldosteron-hemmere er en annen type vanndrivende medisin. Medisinen brukes ved hjertesvikt, høyt blodtrykk og ved væskeopphopning i lever og beina.

Bivirkninger: Høyt nivå av kalium i blodet, diaré, kvalme, hodepine, tretthet og mageplager. Enkelte (Eplerenon) kan gi brystutvikling og impotens hos menn og blødning etter overgangsalder hos kvinner.

 • Spironolakton (Aldactone, Spirix)
 • Eplerenon (Inspra)