Forskning

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer. I 2018 mottar hele 60 prosjekter midler.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning, med over 970 millioner kroner til hjerte- og karforskning.

I tillegg har Nasjonalforeningen for folkehelsen siden 2001  bidratt med over 80 millioner til demensforskningen. Alt, takket være bidrag fra våre givere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter også forskning innen tuberkulose, og formidler søknader om forskningsstøtte til ExtraStiftelsen.

Her kan du lese mer om våre prosjekter: Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek

Forskning på hjerte- og karsykdom

Disse nye og kontinuerende prosjektene mottar midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til hjerte- og karforskning i 2018.

Nye stipendiater

Prosjektleder Tom Eirik Mollnes, stipendiat Viktoriia ChabanDouble inhibition of complement and toll-like receptors in cardiac ischemia/reperfusion injury, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Prosjektleder Kari Nytrøen, stipendiat Katrine RolidHigh-intensity interval training in de novo heart transplant recipients: a RCT, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Prosjektleder Ida Gjervold Lunde, ikke navngitt stipendiat, Fibrosis in familial hypertrophic cardiomyopathy, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Prosjektleder Anja Bye, ikke navngitt stipendiat, Improving risk prediction for myocardial infarction by including new types of circulating biomarkers, NTNU Trondheim.

Prosjektleder Helge Skulstad, stipendiat Ole Jakob SlettenDo heart failure patients with electrical dyssynchrony have reduced tolerance to elevated afterload, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Nye postdoktorer

Post.doc Maria VistnesADAMTS4-inhibition as a novel anti-fibrotic therapy in heart failure, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Post.doc Jia LiSarcomeric contractile dyssynchrony: a novel mechanism of heart failure, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Driftsmidler i 2018

Prosjektleder Finn Olav Levy, Nye behandlingsmål ved systolisk og diastolisk hjertesvikt, Universitetet i Oslo.

Prosjektleder Lars Gullestad, Jernmangel ved aortastenose og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Prosjektleder Geir ChristensenHeart Failure with Diastolic Dysfunction: Novel Therapeutic Targets, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Prosjektleder Kåre O Stensløkken, Regulated cell death after acute myocardial infarction, Universitetet i Oslo.

Prosjektleder Torill Berg, Hypertensjon hos kvinner; nye aspekter og mulige behandlingsmetoder, Universitetet i Oslo.

Prosjektleder Anne Hege AamodtAtrieflimmer ved kryptogene hjerneslag: den nordiske atrieflimmer- og hjerneslagstudien NOR-FIB, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Prosjektleder Soheil NaderiIdentification and characterization of novel strategies for treatment of hypercholesterolemia, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Prosjektleder Ingvar Jarle VaageThe mitochondrion - a Trojan horse in ischemia-reperfusion injury, Universitetet i i Oslo.

Prosjektleder Morten HøydalTherapeutic targeting of the heart by microRNA-451a mimics, NTNU, Trondheim.

Prosjektleder Alessandro CataliottiCardiorenal protective actions of a new natriuretic peptide in systolic and diastolic heart failure, Universitetet i Oslo. 

Kontinuerende stipendiater

Prosjektleder Stein Ørn, stipendiat Øyunn KleivenDen kliniske betydningen av Troponin I stigning etter en mosjonskonkurranse hos antatt friske individer, Stavanger Universitetssykehus.

Prosjektleder Linn Beate Strand,  stipendiat Aivaras CepelisThe influence of asthma on risk of acute myocardial infarction and atrial fibrillation, NTNU, Trondheim.

Prosjektleder Kjetil W. Andressen, stipendiat Anette Jahnsen , New treatment strategies for diastolic heart failure, Universitetet i Oslo.

Prosjektleder Serena Tonstad, stipendiat: Anete Kaldal, Sekundær forebygging ved hjertesykdom - en randomisert intervensjonsstudie, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Seksjon for preventiv kardiologi.

Prosjektleder Sandip Kanse, stipendiat Kristina Byskov, Identification of a novel pathway in atherosclerosis based on Factor seven activating protease (FSAP), Universitet Oslo, Institutt for medisinsk basalfag.

Prosjektleder Lars Thomassen, stipendiat: Andrej N. Khanevski, The Norwegian Sonothrombolysis in Acute Stroke Study - NOR-SASS, Haukeland Universitetssykehus, Nevrologisk avdeling.

Prosjektleder Eivind Berge, stipendiat: Melinda Roaldsen, Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial (TWIST), Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk medisin og Oslo universitetssykehus.

Prosjektleder Cathrine Carlson, stipendiat: Sabrina Mathisen, Analysis of mechanical stress-sensors in heart, Universitetet i Oslo, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål.

Prosjektleder Hassan Zare Khiabani, stipendiat: Gunn Marit Traaen, Søvnapné hos pasienter med hjertesvikt, Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Prosjektleder Helge Wiig, stipendiat: Tore Reikvam, The extracellular microenvironment and lymphatics in electrolyte and blood pressure regulation, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Prosjektleder Ivar Sjaastad, stipendiat: Henriette Marstein, Energy metabolism in chronic heart disease, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Prosjektleder Kurt Krobert, stipendiat: Maria-Victoire Cosson, Role of inhibitory G protein (Gi) in heart failure: potential target for treatment, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for farmakologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Prosjektleder Marius Trøseid, stipendiat: Cristiane Mayerhofer, Betydningen av tarmflora ved hjertesvikt, Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Kontinuerende postdoktorer

Post. doc Mari E. StrandShedding of syndecan-4 in cardiac inflammation: from molecular mechanisms to clinical significance, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Post. doc John MunkhaugenBedre forebygging av koronarsykdom med kunnskapsbasert intervensjon og persontilpassede statiner, Drammen sykehus.

Post. doc Emil EspeInvestigating the right side of the failing heart, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Post. doc Lise R. MoltzauNatriuretiske peptider og mitokondriefunksjon i hjertet, Universitetet i Oslo.

Post.doc Neoma Boardmann, Altered tolerance to acute stressors in the diabetic heart, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, Institutt for medisinsk biologi.

Tildelinger i Demensforskningsprogrammet

Disse prosjektene mottar midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til demensforskning i 2018.

Forløp og risikofaktorer for demens, Prosjektleder Geir Selbæk, professor og forskningsleder. Aldring og helse.

Antocyaner: En ny metode for å forebygge demens? Prosjektleder Dag Årsland, professor Stavanger Universitetssykehus.

Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimer: Epigenetiske mekanismer og betydningen av søvn, Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor psykologisk institutt UiO.

Veien til demens. En oppfølgelses studie av helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK-DEMENS), Prosjektleder Jan Erik Nordrehaug, professor UIB.

Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimer's sykdom, Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor psykologisk institutt UiO.

Molekylære mekanismer ved delirium og demens; et nytt perspektiv på behandling og forebygging, Prosjektleder Farrukh Abbas Chaudry, professor ved Institutt for medisinske basalfag UiO.

Demens og annen kognitiv svikt etter hjerneslag, Prosjektleder Ingvild Saltvedt, avdelingssjef ved St.Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin, NTNU.

Identifsering av genetisk risiko for demens - fra gen oppdagelse til klinisk nytte, Prosjektleder Ole A. Andreassen, professor ved NORMENT, UiO.

Myelin som et terapeutisk mål for Alzheimers sykdom, Johanne Egge Rinholm, postdoktor, Institutt for basalfag, UiO.

Epigenetiske risikofaktorer for demens ved Lewylegeme-sykdom, Lasse Pihlstrøm, postdoktor, Institutt for klinisk medisin UiO.

Psykomotoriske og kognitive endringer ved tidlig Alzheimers sykdom og assosiasjon til hjernestatus.

Betydningen av lavgradig inflammasjon hos pasienter med kognitiv svikt forårsaket av AD og slag, Anne-Brita Knapskog, postdoktor, Institutt for klinisk medisin UiO.

Evaluering av hjernedegenerering, psykomotoriske og kognitive funksjoner hos MCI og AD pasienter, Susanna Castro-Chavira,postdoktor, Universitetet i Tromsø.

Driftsstøtte, Demens

For første gang har Nasjonalforeningen folkehelsen bevilget driftsstøtte til demensforskning. Støtten gis både til pågående prosjekter og til forskningsgrupper som ikke har mottatt midler fra oss tidligere.

Totalt 3,3 millioner er fordelt på 12 viktige prosjekter, alle valgt ut på grunn av høy kvalitet.

Psykomotoriske og kognitive endringer ved tidlig Alzheimers sykdom og assosiasjon til hjerne status, Susanna Castro-Chavira, Universitetet i Tromsø.

 Betydningen av lavgradig inflammasjon hos pasienter med Alzheimers sykdom, Anne-Brita Knapskog, Oslo Universitetssykehus.

Nevropsykiatriske symptomers utvikling og relasjon til morfologi  genetikk ved demens, Dag Årsland,  Stavanger Universitetssykehus.

Fra perifer skade til affeksjon av sentralnervesystemet: mekanismer ved delirium hos eldre, Farrukh Abbas Chaudhry, Universitetet i Oslo.

Aldring i Trøndelag - fysisk inaktivitet og demens, Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold/Oslo Univeritetessykehus.

Betydningen av betennelsesprosesser for demens etter hjerneslag, Ingvild Saltvedt, NTNU.

En europeisk studie av kliniske og biologiske prognostiske markører av demens ved Parkinsons skydom, Jodi Maple-Grødem, Stavanger Universitetssykehus.

 Trem2 reseptoren ved Alzheimers sykdom, mulig diagnostikk og terapi, Lars Nilsson, Universitetet i Oslo.

Kan oligomerisk Abeta42 i spinalvæske hos pasienter med MCI predikere utvikling av Alzheimers sykdom, Linda White, NTNU. 

En ny genetisk risikoskår for Alzheimers sykdom, Ole A. Andreassen,  Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo.  

Melkesyrereceptor HCAR1: Ny giv for demens, Linda Hildegard Bergersen, Universitetet i Oslo. 

 Redusert drenasje av amyloid fra hjernen, betydning for Alzheimers sykdom, Reidun Torp, Universitetet i Oslo. Støttet av Berith og Eivind Larsens legat til forskning på demens, via Nasjonalforeningen for folkehelsen.                          

Midler til turberkuloseforskning 

Disse prosjektene mottar midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på tuberkulose i 2018.

Tuberkulose blant innvandrere i Norge, post.doc Brita Askeland Winje.

Tuberkulose klynge studie i Etiopia, post.doc Brita Askeland Winje.

Extra-midler til forskning

Disse prosjektene mottar i 2018 midler fra ExtraStiftelsen via Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Nye prosjekter

Trening med hjertetransplantasjon, PhD Muzammil Rafique, OUS. Veileder Ketil Lunde

Sekundærprevensjon ved koronarsykdom, post.doc. Elise Sverre, Vestre Viken, Drammen Sykehus. Veileder John Munkhaugen.

Birkebeiner II studien, PhD Eivind Sørensen, Vestre Viken, Bærum Sykehus. Veileder Marit Aarønæs.

Læring og mestring ved demens, PhD Martine Kajander, Stavanger universitetssykehus, SESAM. Veileder Ingelin Testad.

Kontinuerende prosjekter

Sykling, alternativ til bil for foreldre, post.doc Helga Birgit Bjørnarå, Universitet i Agder. Veileder Elling Bere.

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidetPhD Dag-Helge Rønnevik, Universitet i Tromsø. Veileder Anders Grimsmo.

Kognitiv svikt etter hjerneslag, PhD Mari Gynnild, NTNU. Veileder Hanne Ellekjær.

Reernæringssyndrom hos eldre, PhD Sissel Olsen, Diakonhjemmet sykehus. Veileder Asta Bye.

Aldring, demens og behov for omsorg, post. doc. Elzbieta Czapka, Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder Mette Sagbakken.

Risikofaktorer for hjerneslag, PhD Erik Prestgaard, Oslo universitetssykehus. Veileder Eivind Berge

Sekundærforebygging ved hjerte-kar sykdom, PhD Kari Peersen, Sykehuset i Vestfold. Veileder Jan Erik Otterstad

Gi en gave til forskningen vår