Buskerud

Eldresentre og frivilligsentraler

Eldresenter

Gol eldresenter
Helselagsstugu 3550 Gol
Telefon 32 07 75 37

Frivilligsentral

Gol frivilligsentral
Breidokgutu 10, 3550 Gol
Telefon 32 07 58 45
Epost: frigol@online.no
Hjemmeside: www.gol.frivilligsentral.no

Nesbyen frivilligsentral 
Nasjonalforeningen for folkehelsen v/TUBFRIM,
Sorenskrivergården, Møllevegen, 3540 Nesbyen
Telefon 32 07 16 10
Epost frivillig.nes@tubfrim.no
Hjemmeside: www.nesbyen.frivilligsentral.no

Hemsedal frivilligsentral
Nasjonalforeningen Hemsedal helselag
Imrevegen - v/Bygdaheimen
3560 Hemsedal
Telefon 32 06 02 31
Epost: fri.hem@online.no  
Hjemmeside: www.hemsedal.frivilligsentral.no