Buskerud

Nasjonalforeningen Tunhovd helselag

Tunhovd helselag har faste aktiviteter som går fra år til år.

Vi deltar blant annet i den årlige Hjerteuka, med en hjertemarsjen som vanglivis blir avviklet i løpet av vår/sommer. Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer hver vår en Hjerteuke, hvor vi sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Helselaget har medlemsmøter stort sett en gang pr. mnd.

Følg med i din lokallavis for mer informasjon om våre aktiviteter!