Finnmark

Nasjonalforeningen Bjørnevatn helselag

Nasjonalforeningen Bjørnevatn helselag i Sør-Varanger arrangerer mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper, som for eksempel seniordans, småbarnsgruppe og sykkelkarusell.

Aktiviteter - trivselstiltak:

 • Åpen kafe arrangeres hver torsdag kl. 09:00 – 12:30 på eldresenteret. Her serveres nystekte vafler, hjemmelaget bløtkake og kaffe. Loddsalg der inntektene går til finansiering av våre arrangement.
 • Seniordans hver mandag kl. 18:00 – 20: 00 på eldresenteret.
 • Line dance hver onsdag kl. 18:00 – 20:00 på eldresenteret.
 • Hjerteuka – hjertemarsj med informasjonsstand og kafe (annonseres).
 • Basar (annonseres).
 • Medlemsmøte siste torsdag hver måned kl. 18 på eldresenteret
 • Bussturer (annonseres).
 • Julemiddag for eldre.
 • Gågruppe hver torsdag kl. 0930 ved Andedammen            (medio september – ut april)
 • Småbarnsgruppe hver onsdag formiddag kl. 10 - 14 på fellesstua på eldresenteret.
 • Sykkelkarusell (annonseres)

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Bjørnevatn helselag!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt leder Aslaug Seljesæther - tlf: 920 25 234 eller mail: aslaugmaria@hotmail.no