Finnmark

Nasjonalforeningen Bugøynes helselag

Nasjonalforeningen Bugøynes helselag i Sør-Varanger har drevet forebyggende helsearbeid i snart 80 år, og steller i stand trivselstiltak for hele familien som gåtrim, zumba og sang- og hyggekveld.

Aktiviteter - trivselstiltak:

 • Gåtrim hver tirsdag kl. 18, start fra Jarle – kom å bli
  med!
 • Hjerteuka med sykkelritt og turmarsj (annonseres).
 • Sansehagen ved pleie- og omsorgssenteret. Blomstene, potetåkeren og bærbuskene stelles ved dugnadsarbeid.
 • Havfiskefestivalen – er medarrangør og har kafe
 • Basar 1. mai og 1. søndag i advent
 • Zumba for jenter mellom 6 og 15 år tirsdager kl. 18,
  damer torsdager kl. 18 på Bugøynes skole
 • Temakvelder på pleie – og omsorgssenteret
 • Sang – og hyggekveld 1. tirsdag hver måned på pleie- og omsorgssenteret
 • Demensaksjonen – kafé i Lassigården (annonseres).
 • Grillstua åpen for bygdefolk (annonseres).

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Bugøynes helselag!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Hanne Ingilæ – tlf: 400 83 611, epost: h-ing@getmail.com