Finnmark

Nasjonalforeningen Neiden helselag

Nasjonalforeningen Neiden helselag i Sør-Varanger er svært aktiv ute i naturen med både turstier og gapahuker. Dette er et kjærkommet tilbud til personer i nærområdet.

Aktiviteter og trivselstiltak:

  • Gapahuker: Laget har fått bygd to gapehuker med midler fra Extrastiftelsen.
  • Stormælen folkestier: gul løype 4 km.- blå løype 4.7 km. Løypene er tilrettelagt for aktiviteter hele året. For ski- og turgåere om vinteren, og om sommeren for turgåere, rullestolbrukere og barnevogner. Laget planlegger nå folkesti nummer tre.
  • Laksefiskefestivalen er i samarbeid med Neidenelven Fiskefellesskap
  • Bussture – årlig tur til Finland
  • Kulturdager (annonseres)
  • Temamøter og kurs (annonseres)
  • Medlemsmøter hver måned på Grendehuset i Neiden (ferie i juni, juli, august)

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Neiden helselag!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder May Torild Karikoski - tlf: 980 55 441, epost: od-myhr@online.no