Finnmark

Nasjonalforeningen Sør-Varanger demensforening

Nasjonalforeningen Sør-Varanger demensforeningen er svært engasjert i demenssaken på sin hjemplass og arrangerer ofte trivselstiltak for personer med demens, som for eksempel hyggekveld på sykehjem og utflukter.

Aktiviteter:

Sør- Varanger demensforening har de siste årene vært sammen med kommunen om å arrangere pårørendeskole. Dette er et tilbud for pårørende til personer med demenssykdommen. Skolen går over 6 kvelder med forskjellig tema hver gang.

Demensaksjonen arrangeres hver høst. Da står laget med bøsser for å samle inn midler og deler samtidig ut informasjon om demens. Skoleelever engasjeres også som bøssebærere.

Demensforeningen arrangerer ofte hyggekvelder på de tre største sykehjemmene i kommunen. Da kan det for eksempel bli servering med musikk. Dette har laget fått TV-aksjonsmidler fra 2013 til å gjennomføre.

Rullatorløp har vært arrangert med stor interesse.

Likepersonsarbeid er et tilbud til pårørende. En likeperson er en samtalepartner, en du kan ringe og snakke med, spørre om råd og få veiledning. En likeperson har erfaring som pårørende til en demenssyk. Likeperson i Sør-Varanger er Kirsten Greiner Ovesen, tlf 419 27 170.

Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen til Sør-Varanger demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Lisbeth Alide Varsi, Telefon: 957 64 793 eller mail: lisbeth.varsi@skatteetaten.no