Finnmark

Nasjonalforeningen Vadsø demensforening

Nasjonalforeningen Vadsø demensforening er pådriver for å bedre tilbudet demenssyke og deres pårørende i Vadsø, og har blant annet pårørendeskole og Aktivitetsvenner i samarbeid med kommunen.

Aktiviteter:

Sansehage
Foreningen har fått etablert en sansehage uten for Vadsø omsorgsbolig. Det er blitt planert ut, lagt heller og plantet både blomster, trær og bærbusker. I tillegg har laget kjøp inn utemøbler og fått satt i stand en paviljong som sto fra tidligere. Dette er flott og kjærkommet tilbud for beboerne!  

Aktivitetsvenn
Laget er sterkt engasjert i tilbudet Aktivitetsvenn, som er et aktivitetstilbud for personer med demens sammen med frivillige. Foreningen har markedsført seg i kommunen, hos andre lag, foreninger og skoler. Dette førte til 42 deltakere på kurs og mange nye Aktivitetsvenner.

Demensaksjonen
Nasjonalforeningen for folkehelsens demensaksjon markeres med stand ved to butikker. Her var det utdeling av brosjyrer og bøsseinnsamling. Midlene som samles inn under aksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Pårørendeskole
Laget arrangerer en gang i året pårørendeskole i samarbeid med kommunen. Pårørendeskole er et tilbud for pårørende til personer med demenssykdom. Pårørende får kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Vadsø demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Målfrid Ovanger – tlf: 911 81 997, epost: malfridovanger@gmail.com